Aanleg plasdras in Ane

In het kader van het project maatwerk voor weide- en akkervogels “witte gebieden” is door Johan Slatman gebruik van het deelproject ” stimuleren van kansrijke initiatieven weidevogels”

Om dergelijke intiatieven te stimuleren worden deze binnen het project financieel ondersteund met in achtname van een aantal voorwaarden. Om de waterstand goed te kunnen regelen wordt door Landschap Overijssel de plas-draspomp in bruikleen gegeven.

Op 30 maart is Dirk Wittenberg begonnen met de aanleg. Na een week graafwerkzaamheden en het land te bewerken zodat dit ingezaaid kon worden.

Er was tijdens de werkzaamheden ook nog even tijd om het nest van een kievit te zoeken op een naastliggend perceel. Op 9 april waren de werkzaamheden afgerond.