De plas-dras krijgt gestalte!

Inmiddels is het ingezaaide opgekomen en hebben de eerste weidevogels, zoals de kievit en scholekster de plas-dras gevonden. Er zijn jonge kieviten gezien , er liggen meerdere nesten op de nabijgelegen akkers. Zowel van kievit, grutto en wulp.