Najaarsvergadering

De jaarlijkse najaarsvergadering gaat naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen niet door.

De leden worden door het bestuur op een andere manier geïnformeerd over de stand van zaken.