Start weidevogelseizoen 2023

Maandag 27 februari hebben de vrijwilligers van de vereniging de start van het weidevogelseizoen ingeluid tijdens de voorjaarsvergadering.  Door waarnemend voorzitter Jan Uythof werden tijdens deze vergadering diverse actiepunten besproken en zijn de vergunningen weer geregeld.

Voorzitter Harry Borger was gelukkig weer aanwezig. Hij is herstellende van een langere ziekte periode, maar gaat in de loop van het jaar zijn functie weer oppakken.

Door Janny Stevens werd voor iedereen een exemplaar van het tijdschrift “Onze Weidevogels” overhandigd.

De vrijwilligers zijn er weer klaar voor om het land in te gaan om samen met de agrariërs en de loonwerkers de nesten van de weidevogels te beschermen!