Basis cursus Boeren Landvogels

Over deze cursus

De boerenlandvogels in ons land hebben het lastig en soorten als grutto, wulp, kievit en scholekster nemen gestaag af. Bescherming is hard nodig. In Overijssel gaan jaarlijks honderden vrijwilligers op pad om nesten en jonge vogels op te sporen om deze te beschermen tegen predatie en landwerkzaamheden.

Veel vrijwilligersgroepen kunnen extra hulp goed gebruiken, daarom organiseren wij voor nieuwe vrijwilligers de basiscursus boerenlandvogelbescherming in één middag. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

Meer informatie en aanmelden via onderstaande link

ttps://www.landschapoverijssel.nl/activiteiten/basiscursus-boerenlandvogels-1?date=2024-03-22-13-00