1e kievits ei van Nederland gevonden!

Het eerste kievitsei van 2024 is gevonden!

Vanochtend is in het Gelderse Beuningen bij Nijmegen om 10.10 uur het eerste kievitsei gemeld bij Landschappen NL. Het ei is gecontroleerd door Landschappen NL en gezamenlijk met SBNL Natuurfonds vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Wil Schotanus, lid van SBNL Natuurfonds. Vrijwilligers helpen boeren bij het zoeken en beschermen van nesten om de weidevogels succesvol te laten broeden.

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2024 begonnen. Meer informatie op

https://www.boerenlandvogelsnederland.nl