Veldberichten 1

Na het vinden van het eerste kievitsei gaan de vrijwillige weidevogelbeschermers wekelijks het land op om de nesten te controleren en te zoeken naar nieuwe nesten. Ze gaan dan stokken bij de nesten plaatsen en de boer op de hoogte brengen van de gevonden nesten zodat deze met het bewerken van het land er rekening mee kan houden en om de nesten heen rijden.