Veldberichten 5

Inmiddels zijn we alweer een week verder en is het dinsdag 26 maart en zijn de vrijwilligers weer volop aan het nesten beschermen. Zo melde Hans de Olde dat hun groepje 5 nesten gevonden hadden met in totaal 19 eieren( foto Hans de Olde)

En werd er door Dick Wierbos ook weer een aantal nestengevonden.