WVBA

De resultaten van de laatste week van april

De afgelopen week is er met een drone gezocht naar nesten. Met drone gevonden twee grutto nesten en één wulpen nest.

Met goede resultaten! Verder werden er diverse nesten gevonden, kuikentjes gezien en een mooie toom eendekuikentjes.