Weidevogels

 

De kievit

De kievit broedt voornamelijk op bouwland of in kort gras. Hij is gespecialiseerd in het eten van wormen, die hij soms met trillende pootbewegingen naar de oppervlakte lokt. Een broedende kievit loopt vaak eerst een stukje van zijn nest vandaan en vliegt dan laag over de grond in een rechte lijn weg.05-04-07 013+1 kievit.web

Het geluid van de kievit

 

De grutto 

De grutto is een weidevogel waarvan 90% in Nederland broedt en 10% elders in Europa. Volwassen grutto’s keren, na overwintering in Afrika, vaak weer terug naar het perceel waar ze voorgaand jaar met succes hebben gebroed. Als het broeden mislukt zoeken ze vaak een perceel in de omgeving. Ze nestelen meestal in lang gras. Typerend is dat ze het gras over het nest buigen.

Grutto 043

 Het geluid van de grutto

De wulp

Deze weidevogel broedde vroeger meest op de heide. Van veel heidegronden zijn landbouwakkers gemaakt. Nu broedt de wulp op diverse graslanden. Het is een vogel die met baltsvluchten en gezang (jodelen) zijn territorium verdedigt. Hij is te herkennen aan de naar beneden gebogen snavel. De wulp heeft een open nest in lang gras. De plaats ervan is lastig te ontdekken omdat de wulp heel vroeg wegvliegt of op zijn nest blijft zitten.
05-04-07 026+1wulp.web

 

De scholekster 

Deze weidevogel is van oorsprong een strandvogel. Inmiddels is deze vogel het binnenland ingetrokken en komt hier steeds meer voor. Omstreeks begin april begint de scholekster al te scharrelen bij de plek waar hij een nest wil maken. Dat nest ligt vaak, pas in mei, op een kaal stuk gras- of bouwland. Er zijn scholeksters die hun nesten op de meest vreemdsoortige plaatsen maken. Zo zijn er nesten gevonden langs drukke wegen, op daken van schuren en grote gebouwen.rondje vierhuis rohel 021

 Het geluid van de scholekster

De tureluur

De tureluur wordt steeds zeldzamer in ons gebied. Er zijn de laatste jaren slechts enkele paartjes met jongen waargenomen. Een tureluur- nest is zeer moeilijk te vinden. Deze vogel verstopt de eieren helemaal onder het gras. Soms wordt een tunneltje gemaakt van wel 50cm. naar het nest. Tijdens het broeden blijft hij bewegingsloos zitten. Tureluurs broeden dikwijls in de nabijheid van een kievit of grutto. Deze verdedigen namelijk hun broedsel actief; iets wat de tureluur niet durft.
Tureluur 2 H

 

 

De veldleeuwerik en watersnip

veldleeuwerikwatersnip13 H

De veldleeuwerik en watersnip  worden ook nog zo hier en daar in ons gebied gesignaleerd.

Het geluid van veldleeuwerik

 

 

 

 

 

Berichten