Plas-dras gebieden / natuurakkers

Inwoners Overijssel laten natuurakkers bloeien!

11 april 2016

Bloeiende natuurakker F. van Agthoven1

Deze week halen ruim 65 particulieren hun zaaipakket op met een speciaal samengesteld inheems bloemrijk akkerzaaimengsel. Zij zaaien hiermee hun eigen natuurakker in van gemiddeld 400 m2. Daarmee wordt Overijssel niet alleen een stukje mooier en fleuriger, maar met het inzaaien van een eigen natuurakker dragen deze particulieren ook bij aan de biodiversiteit. Verspreid over de hele provincie Overijssel wordt ruim 2,5 hectare van dit 2-jarige mengsel ingezaaid.

Vogels, kleine zoogdieren en insecten

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in het landelijk gebied. Vogels als geelgors en patrijs hebben het moeilijk, ook in Overijssel, mede doordat er nog maar weinig akkernatuur is. Een natuurakker blijft in de winter overstaan (wordt niet geoogst), dit is goed voor vogels op zoek naar voedsel en als schuilgelegenheid voor allerlei dieren. Ook andere vogels, dagvlinders, wilde bijen en zoogdieren profiteren van de natuurakkers.Voor ons mensen is een natuurakker met alle bloemen en dierenleven een lust voor het oog.

Uitgifte

Op 5 locaties verspreid in Overijssel worden deze week de zaaimengsels uitgegeven. Deelnemers die al eerder een natuurakker hebben aangelegd, stellen hun erf hiervoor beschikbaar. Zij fungeren als lokaal aanspreekpunt en delen graag hun ervaringen.

Een uitgiftemoment is een gezellige ochtend of middag waar je het zaaigoed kunt afhalen en kennis kunt opdoen. Tijdens de uitgiftemomenten zijn ook een aantal medewerkers van Landschap Overijssel aanwezig die persoonlijk advies geven.

Bloemenweides

In het najaar wordt ook weer collectief zaaigoed ingekocht. Op dat moment kan naast het bloemrijk akkermengsel ook gekozen worden uit 2 bloemenweide zaaimengsels. Alle mengsels zijn exclusief samengesteld met inheemse soorten die ook echt thuishoren in Overijssel. Het akkermengsel bevat 1- en 2-jarige soorten, de bloemenweide mengsels daarnaast ook overblijvende (vaste) bloemen, voor een langjarig effect.

Meer informatie

Veel meer leuke informatie over de zaaimengsels, het effect voor de biodiversiteit en de samenstelling van de zaaimengsels vind je hier.