WVBA

Predatie

Predatie van weidevogels, kuikens en nesten is onwenselijk voor boeren en weidevogelvrijwilligers die juist proberen om ze te beschermen.
Maar wat houdt predatie precies in.
Predatie houdt in dat andere dieren de nesten van weidevogels leegroven of dat de kuikens van weidevogels opgegeten worden. De predatie van nesten kan o.a. door de vos, kraai of steenmarter plaatsvinden.
De ooievaar of reiger, maar ook de roofvogels zijn de predatoren die kuikens opeten.

 

Predatoren hebben invloed op de populaties van dieren. Hoe groot die invloed is, is vaak niet bekend. De werkelijke oorzaken van toe- of afname van weidevogelpopulaties in grote gebieden zijn meestal ingewikkeld en moeilijk exact te bepalen. Bij de grutto bijvoorbeeld zijn ook de omstandigheden op de trekroute en in het overwinteringsgebied belangrijk.