Beleidsplan

Plan van Weidevogelbescherming “Avereest” voor  2015-2017

De vereniging voor Weidevogelbescherming “Avereest” bestaat al ruim 20  jaar uit vrijwilligers die  in de maanden maart t/m  juni op de landerijen van de aangesloten boeren op zoek gaan  naar nesten van weidevogels om die te markeren. De agrariërs houden bij het werk op het land rekening met de aanwezigheid van de nesten. Na het uitkomen van de eieren wordt genoteerd hoeveel jonge vogels opgroeien. Elk jaar wordt een uitgebreid jaarverslag gemaakt waarin de resultaten worden opgenomen .

Tot 2014 kon de vereniging rekenen op subsidie van  de provincie Overijssel  voor de organisatie van haar werk. Door deze organisaties is de bijdrage beëindigd. Hierdoor loopt de toekomst van de Weidevogelbescherming ernstig gevaar. Het bestuur van de vereniging is op zoek naar mogelijkheden om haar inkomsten te verhogen. Daarvoor is dit  plan gemaakt voor de komende 3 jaar.

Het bestuur stelt  zich een aantal doelen:

Voor 2015 :

 1. Het aantal leden die het veld in willen gaan op peil houden . Dat zijn er nu  55, de vereniging wil  betrokkenheid van jongeren stimuleren via gastlessen op scholen, educatieprojecten i.s.m. o.a. Landschap Overijssel.
 2. In de najaars ledenvergadering van 2015 komt een uitleg aan de leden over  de  financiële situatie van de vereniging.  Besluiten daarover doet de voorjaarsvergadering.

Voor 2016:

 1. Besluit nemen over contributieverhoging ja/ nee
 2. Hopelijk het aanwijzen van de beschermingsgebieden voor de kievit
 3. Organisatiewijze binnen de vereniging nalopen en bij de diverse werkzaamheden ook leden inschakelen die dat willen. Dit vastleggen .
 4. Het bestuur blijft verantwoordelijk, maar meer inbreng van leden is erg waardevol.
 5. Een plan maken hoe verjonging van de vereniging vorm kan krijgen.  Mogelijk is hiervoor een projectsubsidie te krijgen of een andere vorm van ondersteuning
 6. Een sponsor plan opstellen. Wat mag een sponsor terug verwachten van zijn bijdrage aan de vereniging en  voor welke bedragen . De invulling van het sponsorplan komt mede voort uit mogelijk gemaakte afspraken.

Voor 2017:

 1. Een campagnejaar om nieuwe jonge(re) leden te vinden en ze enthousiast te maken voor de weidevogelbescherming.
 2. Deelname aan scholenproject via De Koppel
 3. Sponsorplan verder uitbreiden.

De uitvoering van deze plannen zijn afhankelijk van vrijwillige menskracht en gel

Plan van Weidevogelbescherming “Avereest” voor  2015-2017

De vereniging voor Weidevogelbescherming “Avereest” bestaat al ruim 20  jaar uit vrijwilligers die  in de maanden maart t/m  juni op de landerijen van de aangesloten boeren op zoek gaan  naar nesten van weidevogels om die te markeren. De agrariërs houden bij het werk op het land rekening met de aanwezigheid van de nesten. Na het uitkomen van de eieren wordt genoteerd hoeveel jonge vogels opgroeien. Elk jaar wordt een uitgebreid jaarverslag gemaakt waarin de resultaten worden opgenomen .

Tot 2014 kon de vereniging rekenen op subsidie van  de provincie Overijssel  voor de organisatie van haar werk. Door deze organisaties is de bijdrage beëindigd. Hierdoor loopt de toekomst van de Weidevogelbescherming ernstig gevaar. Het bestuur van de vereniging is op zoek naar mogelijkheden om haar inkomsten te verhogen. Daarvoor is dit  plan gemaakt voor de komende 3 jaar.

Het bestuur stelt  zich een aantal doelen:

Voor 2015 :

 1. Het aantal leden die het veld in willen gaan op peil houden . Dat zijn er nu  55, de vereniging wil  betrokkenheid van jongeren stimuleren via gastlessen op scholen, educatieprojecten i.s.m. o.a. Landschap Overijssel.
 2. In de najaars ledenvergadering van 2015 komt een uitleg aan de leden over  de  financiële situatie van de vereniging.  Besluiten daarover doet de voorjaarsvergadering.

Voor 2016:

 1. Besluit nemen over contributieverhoging ja/ nee
 2. Hopelijk het aanwijzen van de beschermingsgebieden voor de kievit
 3. Organisatiewijze binnen de vereniging nalopen en bij de diverse werkzaamheden ook leden inschakelen die dat willen. Dit vastleggen .
 4. Het bestuur blijft verantwoordelijk, maar meer inbreng van leden is erg waardevol.
 5. Een plan maken hoe verjonging van de vereniging vorm kan krijgen.  Mogelijk is hiervoor een projectsubsidie te krijgen of een andere vorm van ondersteuning
 6. Een sponsor plan opstellen. Wat mag een sponsor terug verwachten van zijn bijdrage aan de vereniging en  voor welke bedragen . De invulling van het sponsorplan komt mede voort uit mogelijk gemaakte afspraken.

Voor 2017:

 1. Een campagnejaar om nieuwe jonge(re) leden te vinden en ze enthousiast te maken voor de weidevogelbescherming.
 2. Deelname aan scholenproject via De Koppel
 3. Sponsorplan verder uitbreiden.

De uitvoering van deze plannen zijn afhankelijk van vrijwillige menskracht en gel