Statutaire gegevens

Weidevogelbescherming “AVEREEST”

Kamer van Koophandel nr. 05066956
RSIN 816238807

www.weidevogelbescherming.com

contact via email secr.wdv.avereest@gmail.com

Doelstelling: zie bij vereniging/ doelstelling

Beleidsplan: zie bij vereniging / beleidsplan

Voorzitter: H. Borger

Beloningsbeleid: vastgelegd in artikel 10 van de Statuten:

  1. het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
  2. de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders
  3. aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed

Financieel verslag wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering die gehouden wordt binnen 3 maanden na het lopende jaar.