Doelstellingen

 1. DOELSTELLING

weidevogelbeschermingavereest.klWeidevogelbescherming ˝AVEREEST˝ stelt zich als doel zoveel mogelijk van de in dit gebied broedende weidevogels te beschermen, opdat meer legsels kunnen uitkomen.
Bij weidevogelbescherming wordt de aandacht voor overleving van kuikens steeds belangrijker. De laatste jaren blijkt dat  naast de grutto en tureluur ook kieviten extra aandacht verdienen.

De intensieve werkzaamheden op landbouwgronden volgen elkaar tegenwoordig zo snel op, dat het voortbestaan van weidevogels steeds moeilijker wordt. Gelukkig wil een toenemend aantal agrarische ondernemers en medewerkers van loonbedrijven in samenwerking met vrijwillige weidevogelbeschermers zich inzetten voor bescherming van de weidevogels en het vliegvlug worden van de kuikens.

2. BESCHERMGEBIED

In 1995 is Henk Spijkerman(†),  gestart met weidevogelbescherming in Dedemsvaart.  In 2000 is de vrijwilligersgroep tot een officiële vereniging. Het aantal leden heeft zich gestaag uitgebreid. Onder leiding van het huidige bestuur wordt de vereniging voortgezet.

De vrijwilligers zijn  actief in  de regio Hardenberg, Dalfsen, Staphorst en Ommen. Ook zijn er gebieden die de Overijsselse provinciegrens overschrijden naar Drenthe. Dit heeft ertoe geleid dat er vanaf 2005 samenwerking   tot stand is gekomen met Landschapsbeheer Drenthe. Nabij Kerkenveld, Coevorden en Zuidwolde is dit het geval.

De beschermgebieden beginnen in de gemeente Dalfsen, daar ligt het gebied tussen Nieuwleusen en Oudleusen. Dit gebied is in 2009 en 2010 verder uitgebreid. In onze eigen gemeente Hardenberg beginnen we in het Westerhuizingerveld, Den Kaat, Vierde Blok, omgeving Oostwijk, richting Elfde Wijk. Dan gaan we richting Luttergreppel, Slagharen, Schuinesloot, Nieuwe Krim, De Krim, Lutten en Oud-Lutten. In 2003 en 2004 is het gebied uitgebreid met Ane, Anerveen, Holthone en Holtheme

3. ORGANISATIE EN WERKWIJZE

Er is een Gedragscode Vrijwillige Weidevogelbescherming, opgesteld door Landschapsbeheer Nederland , waaraan  alle vrijwilligers zich willen houden . En er zijn richtlijnen  voor het melden van het eerste kievitsei.

De werkzaamheden op landbouwgronden volgen elkaar tegenwoordig zo snel op, dat het voortbestaan van weidevogels steeds moeilijker wordt. Gelukkig wil een toenemend aantal agrarische ondernemers en medewerkers van loonbedrijven in samenwerking met vrijwillige weidevogelbeschermers zich inzetten voor bescherming van de weidevogel.

De vrijwilligers gaan elk voorjaar weer het land in om in goed overleg met boeren nesten van weidevogels te beschermen tegen sneuvelen door landbouwactiviteiten. Nestbescherming is de band met het platteland weer aanhalen, gezond buiten bezig zijn en weidevogels van dichtbij meemaken.

Wanneer de nesten zijn gevonden plaatsen de vrijwilligers er markeringsstokjes bij. De agrariërs kunnen dan zien waar de nesten liggen. Tijdens het bewerken van de grond kan het nest dan ontweken worden. Dit kan onder andere bij bemesting, maar ook bij het maaien van het gras.

Niet alleen het beschermen van nesten, maar ook het sparen van de kuikens is een vorm van weidevogelbescherming.
Dit kan op verschillende manieren:  de agrariër kan een wildredder aan de tractor bevestigen. Hiermee worden niet alleen vogels gealarmeerd maar ook hazen en reekalveren; ook het plaatsen van stokken met daaraan plastic zakken is een manier. Het geritsel van de plastic zakken zorgt er voor dat de volwassen vogel zijn jongen meeneemt naar een naastgelegen perceel. De agrariër kan de vrijwilliger die op zijn grond weidevogels beschermt hiervoor inschakelen.  Met de agrariër wordt regelmatig  overlegt waar de nesten liggen en welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden. Er wordt de laatste jaren ook gebruikt gemaakt van de weidevogeldrone om de nesten in lang gras op te zoeken.