Vrijwilliger worden

VRIJWILLIGER WORDEN

In Overijssel zijn bijna 600 vrijwilligers in veertig lokale groepen actief in de weidevogelbescherming. Dat is hard nodig, want de weidevogels zijn sterk in aantal achteruitgegaan. De vrijwilligers zoeken in weilanden naar nesten van de grutto, kievit, tureluur, wulp en scholekster en markeren deze.jonge_kievit-leende_erik_van_asten

De agrariërs kunnen nu om de nesten heen werken. Zo blijven duizenden nesten gespaard. Als vrijwilliger kun je helpen met het zoeken van weidevogelnesten en pas geboren kuikens beschermen in de periode vanaf eind maart tot eind juni.

Neem dan contact op met Janny Spijkerman 06-54224769 of via de website.

Vergunningen

De leden van weidevogelbescherming “AVEREEST” zijn in het bezit van een legimitatie pas van de vereniging. Gestempeld en ondertekend door de afdeling bijzondere wetten van Politie IJsselland.

De grond bezitters en/ of de grondbewerkers hebben  Weidevogelbescherming “AVEREEST” schriftelijk toestemming verleend voor het betreden van de percelen en de weidevogels te beschermen.  Deze vergunningen bevinden zich bij het secretariaat van de vereniging

Tevens beschermen zij de schouwpaden en taluds van de watergangen van Waterschap Vechtstromen

De eieren van weidevogels mogen niet geraapt worden