Vrijwilliger worden

VRIJWILLIGER WORDEN

In Overijssel zijn bijna 500 vrijwilligers in lokale groepen actief in de weidevogelbescherming. Dat is hard nodig, want de weidevogels zijn sterk in aantal achteruitgegaan. De vrijwilligers zoeken op bouwland en weilanden naar nesten van de grutto, kievit, tureluur, wulp en scholekster en markeren deze.jonge_kievit-leende_erik_van_asten

De agrariërs kunnen nu om de nesten heen werken. Zo blijven de nesten gespaard.  Als vrijwilliger kun je helpen met het zoeken van weidevogelnesten en pas geboren kuikens beschermen in de periode vanaf eind maart tot eind juni.

Neem dan contact op  via de website of via secr.wdv.avereest@hotmail.com

Vergunningen

De leden van weidevogelbescherming “AVEREEST” zijn in het bezit van een legimitatie pas van de vereniging.

De grond bezitters en/ of de grondbewerkers hebben  Weidevogelbescherming “AVEREEST” schriftelijk toestemming verleend voor het betreden van de percelen en de weidevogels te beschermen.

De eieren van weidevogels mogen niet geraapt worden