Schouderklop

Jaarlijks wordt de schouderklop uitgereikt aan een vrijwilliger van de vereniging. In 2013 ging deze naar een groepjes vrijwilligers. De heer v.d. Heide, Smelt en Olde. Zij hebben door middel van het goede overleg en samenwerking  met de agrariër tijdens…
Lees meer

Red z’n leefgebied!

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=elfaVVwKQFE   De Oosterschelde verzuipt! Door de aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde verdwijnen langzaam de zandplaten, die erg belangrijk zijn voor soorten als tureluurs, rosse grutto’s, wulpen en kanoetstrandlopers. Voor deze vogels zijn de zandplaten in de…
Lees meer

Veldwerk

Onze voorzitter tijdens een van zijn rondes in het veld. Hier even een kijkje nemen bij het nest van de kleine plevier. Door vrijwilligers zijn stokken met zakken geplaatst voor het maaien. Dan kunnen de ouders met kuikens uit het…
Lees meer