Nieuwe bordjes bij het land

Op deze bordjes staat een extra vermelding namelijk “verboden voor honden”. Waarom deze toevoeging? De vrijwilligers en agrariërs hebben regelmatig te maken met loslopende honden. Die verstoren in het broedseizoen de vogels, de nesten en de kuikens.  Maar ook kan…
Lees meer

GPS is toekomst voor weidevogelbescherming

door Sandra Veltmaat OMMEN/ HARDENBERG – Moderne trekkers zijn straks allemaal van na­vigatie voorzien, net als nieuwe personenwagens. Daarmee krijgt de weidevogelbescherming in agra­rische gebieden ook nieuwe moge­lijkheden. De VerenigingWeidevogelbescher­ming Avereest bereidt zich voor op deze toekomst met twee nieu­we…
Lees meer

Jan Altena wint vrijwilligersprijs

Tijdens de Weidevogelavond van Landschap Overijssel heeft Jan Altena, lid van Weidevogelbescherming Avereest de Vrijwilligersprijs Weidevogelbescherming 2012 ontvangen. Als beschermer kwam hij via Landschap Overijssel in contact met een al even fanatieke weidevogelvereniging. Hij helpt daar overal waar nodig en…
Lees meer