Lange wandeling op zaterdag 16 april 2016: zwerven over het Dwingelderveld

Omstreeks 09.00 uur zijn wij met vijf personen vertrokken vanaf het bezoekerscentrum Dwingelderveld voor een wandeling in 2 etappes van samen ongeveer 18 km.  Door omstandigheden hadden een paar wandelaars helaas moeten afzeggen. Na het vertrek in de richting van de schaapskooi zijn wij snel rechts afgeslagen naar een redelijk nieuw natuurherstelgebied, het Kloosterveld. Hier worden geen exacte wandelpaden aangegeven; het is een soort struingebied. Een prachtig mooi glooiend gebied voorzien van veel water en bijna geen hoge vegetatie waar wel regelmatig de schapen over lopen voor de begrazing. De toegang tot dit gedeelte wordt geregeld via toegangshekjes en verder mag je binnen in dat gebied eigenlijk lopen waar je wilt. Honden mogen mee doch moeten wel aangelijnd blijven, mede i.v.m. verstoring van vogelsoorten die op de bodem broeden en uiteraard de e.v.t. daar lopende schapen.

wandeling dwingelderveld 3Genieten van vogels

Na het Kloosterveld hebben wij een behoorlijk stuk langs de Benderse heide en Kraloër heide  in de richting van Spier gelopen. Het was daar wel wat zwaar doordat het pad nat en modderig was maar desondanks  hebben wij genoten van de zingende Graspiepers, Boompiepers en Veldleeuweriken. Ook stak hier en daar een aanwezige Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Grauwe Gans, Nijlgans of een Grote Canadese Gans de kop boven de heide uit. In de omgeving van het Holtven zagen wij een wat zeldzamere soort, namelijk een Geoorde  Fuut. Wandelend in verschillende gebiedssoorten en tussen o.a. het Moddergat en de Holtvenslenk  kwamen wij uiteindelijk terecht bij De Boslounge, dicht bij het v.d.Valkhotel, langs de A-28. Daar lekker genoten van een kop koffie of thee en na enige tijd de jassen weer aangedaan om de terugweg naar het bezoekerscentrum te gaan lopen.

Bezoekerscentrum 

Ook dit gedeelte van de wandeling was prachtig. Wederom verschillende landschapstypes met daarin een redelijk scala van aanwezige vogels. Zo werden o.a. de Vink, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Boerenzwaluw en verschillende eendensoorten gezien en/of gehoord.  Via het fietspad langs de Kraloërweg en Benderse staken wij het grote heideveld over en kwamen wij weer bij het bezoekerscentrum uit wat door ons met een bezoek werd vereerd. Dit centrum is afgelopen winter / voorjaar grondig verbouwd. Het is wel een aanrader daar eens te gaan kijken. Veel kijk en doe-dingen voor jong en oud.

Teo

wandeling dwingledervled 2