Vogelexcursie : supermorgen op een superlocatie : de Engbertsdijksvenen

Vogels kijken is een leuke hobby.  Je weet nooit wat je gaat zien.  Voorspellingen en verwachtingen kunnen vaak zo de prullenmand in,  maar als je nergens meer op rekent zie je vaak de mooiste dingen.  Soms vallen alle goede dingen samen en kan het eigenlijk niet meer mis gaan. Zoals op zaterdagmorgen 20 april.  Het weer ? Kan niet beter ! Zonovergoten landschap, weinig wind,  kraakheldere lucht.( kleine zangvogels houden zich bij veel wind vaak schuil) . Tijdstip ? Periode dat vrijwel alle vogels bezig zijn met hun territorium of nestbouw. Dus veel zang en onrustig gedoe.  Locatie ? Het zuidelijke deel van de Engbertsdijksvenen,  een van de mooiste hoogveengebieden van ons land en rijk aan vogels. En adders, maar daar gaan we niet naar op zoek.

Groei van hoogveen

Natuurherstel 

We lopen met z´n dertienen het lange zandpad af richting het waterrijke deel van het gebied. We horen de zwartkop, de tjiftjaf en zien een boompieper steeds als een parachute terug dwarrelen. In het oostelijke deel van het gebied is een enorme oppervlakte aan berkenstruweel verdwenen. Een informatiepaneel vertelt :

´Het hoogveen in de Engbertsdijksvenen wordt hersteld door het verwijderen van berkenopslag en delen bos aan de noord- en zuidkant van het natuurgebied. We plaggen en maaien kleine delen van de droge heide om voedselrijke grond te verwijderen. Zo krijgt unieke flora meer kans en ontstaat variatie van soorten. Om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren, herstellen we kades en dammen. Ook verwijderen we opslag van berken, omdat deze per dag honderden liters water verdampen. ´

Blauwborst 

Een aantal van ons vertelt nog nooit een blauwborst te hebben gezien. Gelukkig hebben we twee ervaren vogelaars mee.  Johan, gewapend met telescoop en een ontzettend scherpe waarnemer en Henri, die alle soorten die ons land voorkomen kent.  Henri houdt vanmorgen ook de administratie bij.  Het duurt niet lang of we hebben beet. Blauwborstpaartje vlak langs het pad!  Ze duiken samen de  ondergroei in, maar komen er vrij snel uit. En dan, prachtig in het zonnetje, laat het mannetje zijn prachtige kleuren zien ! Zo, deze morgen kan niet meer stuk en we zijn nog maar net onderweg. In het struweel van riet en berk zien we rietgorzen druk in de weer. Op een afstandje ontdekken we ook onze eerste roodborsttapuit. Ook zo´n prachtig vogel!

Veldleeuwerik op zoek naar nestmateriaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkijkpunt 

Bij vogelkijkhut De Pluus heb je een prachtig uitzicht over een deel van de venen.  Opmerkelijk: een reebok die al zwemmend een petgat overzwemt. Na een poosje zie je dat ie met z´n poten de bodem raakt. Verdrinken doet ie dus niet. Op en rondom het water is er veel activiteit. Dodaars,  wintertaling, tureluur, wilde eend en  met enige regelmaat overvliegende grauwe ganzen.  Als we later doorlopen zien we een veldleeuwerik , die het heel druk heeft met het zoeken naar nestmateriaal.  Echt bang is ie niet, we kunnen er op een afstandje mooi naar kijken.  Fotograferen lukt ook prima!  De show van een boompieper blijft leuk om te zien.

Blauwborst laat zich goed zien

Meer dan dertig soorten 

We brengen drie uur door in dit schitterende natuurgebied. De rust verrast ons een beetje, want het kan hier best wel druk zijn. Later als we richting de auto lopen komen we de eerste wandelaars en hardlopers tegen.  Een erg mooie toegift van de vogelwereld is het ontdekken van een beflijster op de nieuwe kapvlakte, al werd deze doortrekker niet door iedereen gezien. Aan het eind van de excursie blikken we met z´n allen nog even terug. Wat was dit een mooie morgen !!!!

Vier vogelrijke gebieden.

De Engberstdijksvenen is een van de vier gebieden die we regelmatig met een excursie bezoeken. Steeds in een ander seizoen. De andere drie zijn: Vreugderijkerwaard, De Duursche Waarden en de Mepper Hooilanden.