Jaar van de boerenzwaluw

jaar van de boerenzwaluwDe natuurwerkgroep gaat meedoen met het boeren-zwaluwproject van SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland. Deze twee organisaties hebben  2011 uitgeroepen tot het jaar van de  boerenzwaluw. Er zijn gelukkig nog genoeg boerenzwaluwen in ons land, maar de soort zit wel wat in de problemen. De stand halveerde in veertig jaar en hij staat dan ook op de Rode Lijst. Het is niet goed duidelijk wat de oorzaken van deze achteruitgang zijn. Daarom willen SOVON en Vogelbescherming meer weten over deze sierlijke zwaluw. Vrijwilligers, boeren en buitenlui worden gevraagd om boerenzwaluwen te tellen en de telgegevens op te sturen. Er is een website (http://www.jaarvandeboerenzwaluw.nl/) over deBoerenzwaluw vogel waarin veel informatie en leuke links te vinden zijn.De natuurwerkgroep gaat tussen 15 mei en 15 juni boerenzwaluwen tellen in en rond Balkbrug en Dedemsvaart. Als er mensen zijn, die in het telgebied nestelende boerenzwaluwen hebben en in die periode niet zijn benaderd, kunnen ze dat melden bij Henri Timmer, tel.0523-656894