Licht voor het veenmos

Veenput Haardennen

Veenput Haardennen

In de Haardennen liggen mooie veenputten. In vroegere tijden is hier turfgestoken. Daardoor is een apart biotoop ontstaan. In de wat zuurdere putten in het bos legt de heikikker haar eitjes. De putten langs de rand is het domein van de groene kikker. De vrijwilligers van de werkgroep Landschapbeheer gaan hier altijd met veel enthousiasme aan de slag: opslag/bomen verwijderen of putten dreggen. Een aantal is de afgelopen tijd (en vorig jaar ook al) in het bos bezig geweest.

Daar groeit veenmos.

Om die meer kans te geven, is er gezorgd voor meer licht. Grotere bomen werden gekapt en veel lage begroeiing is weggehaald. Laat het mos nu maar groeien! Kunnen we in de toekomst weer turf steken.