Kleine overwinning op het proces van successie

Natuurbeheer is strijden tegen successie 

Een zandvlakte blijft nooit een zandvlakte. Een gegraven veenput blijft nooit een veenput. Grasland blijft nooit grasland. De natuur is altijd in ontwikkeling. Plantengemeenschappen volgen elkaar (soms in hoog tempo) op. Een veengat (petgat)  in De Weerribben verandert uiteindelijk in moerasbos als je (normale) natuurlijke processen hun gang laat gaan. Heide blijft ook geen heide. In een paar jaar tijd nemen de zaailingen van berk, vuilboom, grove den e.d. de regie over. De heide wordt bos. Dit proces heet successie.  Successie is een proces waarbij in een bepaald gebied plantengemeenschappen elkaar opvolgen totdat het eindstadium ontstaat. Dat eindstadium is het bos.  In Nederland houden we niet van successie.  We gaan dit proces het liefst met alle middelen die we kunnen bedenken te lijf. De manier waarop we dit doen heet: natuurbeheer.  In ons land willen we de natuur graag onder controle houden. Dus houden we sloten open, maaien hooilanden, laten Schotse Hooglanders vlaktes afgrazen, gaan met een schaapskudde de hei op, enz. Het Nederlandse Landschap is grotendeels een cultuurlandschap. De mens wikt en beschikt.

Heidebeheer

Heide is mooi. Zeker in de zomer als de dopheide en struikheide bloeit.  Je kunt de heide vergelijken met het gazonnetje in de tuin.  Er moet worden gemaaid. De a3vlakte moet wel open blijven. In een gazon willen we geen paardenbloemen,  klavers en andere planten. In de heide willen we geen bomen en struiken. Dat betekent dus: aan het werk. In heideterreinen heb je een aantal mogelijkheden :

  • heide afbranden ( gebeurt niet vaak meer)
  • schapen als graasmachines
  • heide afplaggen tot op het gele zand. De heide komt dan weer terug
  • opslag van boompjes en struiken laten verwijderen door vrijwilligers

Heide in het Reestdal

Aan de randen van het Reestdal liggen hier en daar nog mooie stukken heide. Het mooiste voorbeeld is De Wildenberg (gemeente De Wolden). In combinatie met het natuurreservaat Meeuwenveen/ Takkenhoogte is hier in de afgelopen jaren een grote open vlakte met heide tot ontwikkeling gekomen.  De oppervlakte zal in de komende jaren alleen maar toenemen.  In De Haardennen (Balkbrug) en Het Carstensbos  (IJhorst) liggen verspreid kleine heideterreintjes. Hier wordt successie tegengegaan door vrijwilligers. Boompjes worden met een scherpe spade uitgeschept of bij de grond afgeknipt.

a8

Werkgroep Landschapsbeheer start werkseizoen 

De werkgroep landschapsbeheer startte het nieuwe werkseizoen op een klein heideterrein dat voor een ecologische verbinding moet zorgen tussen boswachterij Staphorst en De Haardennen  (Reestdal).  Het heideveldje is al meerdere malen onder handen genomen. Koeien hebben er ook al gegraasd. Voorlopig is de natuur hier de baas. De werkgroep verwijderde en groot aantal boompjes.  Een klein deel van de heide is weer vrij van opslag, maar er is nog zoveel werk………………..