Paneeltje bij winterrogge

Landschap Overijssel en Het Drents Landschap verbouwen op de essen van het Reestdal meest winterrogge. Dit graan wordt in het najaar gezaaid en in juli geoogst. Om de zoveel jaar komt een es een jaartje braak te liggen. De essen worden bemest vanuit uit de potstal. Momenteel ontkiemt de ingezaaide rogge alweer. In de

Winterrogge komt al weer boven

Winterrogge komt al weer boven

komende wintermaanden zijn de essen bedekt met een bodembedekkend “gazon” van roggeplantjes. Ze zijn winterhard. In de groentetuin wordt winterrogge vaak ingezaaid als groenbemester en bodemverbeteraar en dan in het voorjaar ondergespit.

Elke jaar zetten we paneeltjes bij ingezaaide landbouwgewassen rond Oud-Avereest. Vanmiddag hebben we het paneeltje over winterrogge neergezet langs het graspad tussen de begraafplaats en Den Westerhuis. Volgende week zaaien we spelt in. Ook een wintergraan.