Vervolg opslag verwijderen uit verbindingszone

Voor de tweede keer dit seizoen ging de werkgroep landschapsbeheer aan het werk in een strook heide in het oostelijke deel van de boswachterij Staphorst. In 2008 werd hier een ecologische verbindingszone aangelegd. De heide die zich in de smalle strook ontwikkelt mag niet dichtgroeien met

Deze dennetjes zijn de volgende keer aan de beurt

opslag en moet regelmatig geschoond worden. Op zaterdagmorgen 10 december werd weer zo’n 80 meter heide verlost van den en lariks. Na de winter worden de berken bij de grond afgezaagd. De natuur op deze locatie is in beheer bij Staatsbosbeheer.