Uitje vogelsectie: zwerftocht door het Dwingelderveld

Op zaterdag 19 mei om 8.00 uur, ging de aanwezige leden va de Vogelsectie met Boswachter Albert Henkel van Staats Bosbeheer op stap in het Dwingelderveld. Er hadden zich negen leden opgegeven. Het was goed weer, wel wat koud, maar daar had niemand hinder van.Albert had oude, heel oude en recente kaarten van het gebied dat we gingen bezoeken.De laatste jaren is hier nogal wat veranderd en dat was goed op de kaarten te zien.Landbouwgronden zijn afgegraven, wat bospercelen gekapt en een geluidswal aangelegd met een deel van de afgegraven grond. De wal is voor een deel beplant en er was hoop dat er hei op zou gaan groeien maar dat is tot nu toe nog niet erg gelukt.

Holtveenslenk 

We liepen langs moerassen en vennen, langs het perceel waar vroeger een Jachthuis stond. De oude Rododendrons stonden prachtig in bloei. Voorbij dit terrein gingen we naar de “Schapenkop”, het uitkijkpunt langs de A28, wij keken niet de A28 op maar onze blik ging uit naar het Holtveenslenk. Een prachtig water, met plasdras -situatie en een dieper deel, zandstrandjes en wilgen- en bramenstruweel. Ook is hier een oeverzwaluwwand aangelegd.We zagen hier onder andere, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Tafeleend, Wilde eend. Plotseling kwam er vanuit de verte een Kraanvogel naar ons toe vliegen, de vogel had z’n koers gezet richting en voorbij de A28.Een poosje later, vloog er een Kraanvogel terug, wij weten natuurlijk niet of het dezelfde was. Achter ons, vloog er een Appelvink al roepend in het rond en ging in een dode boom zitten, zo konden we hem mooi bekijken.

Grauwe klauwier

De wandeling ging verder langs de slenk en we hoorden en zagen allerlei vogels, zoals, Zwartkop, Boompieper en Dodaars. Twee Staartmezen vlogen alarmerend in het rond, zij nestelden in de Jeneverbessen die aan het pad staan. Het was even goed opletten, want er is een territoria bekend langs het pad van de Grauwe Klauwier en we hadden geluk, eerst zagen we het vrouwtje in de braamstruiken zitten en naderhand het mannetje. Op de slenk zwom een prachtige Roodhalsfuut, voor een aantal van ons was het de eerste keer dat ze deze mooie vogel te zien kregen. Op de weinige stukjes heide zaten Roodborsttapuiten op de struiken en hoge heidepollen.

Jonge ganzen

We kregen nu een heel ander terrein te zien, met vennen en grote schrale grasvlakte, daar liepen veel schapen, deze glooiende grasvlakte was voorheen ook landbouw gebied geweest vertelde Albert, de vruchtbare bovenlaag is verwijderd en daardoor kwam de glooiing van de onvruchtbare onderlaag weer tevoorschijn, daar groeien nu  grassen en zandminnende planten op. Witte Kwikstaarten en Piepers voelen zich hier prima thuis. We hoorden constant de Koekoek roepen maar de vogel liet zich niet zien. In een ven zwommen Grauwe Gans met pullen en een paartje Canadese Ganzen die drie eigen pullen en een pulletje van een Nijlgans geadopteerd hadden. Op de terug weg door het bos, hoorden we vooral de Vink en de Tjiftjaf zingen. Ook werd de Fluiter gehoord, maar niet gezien.

Veldkeien

We kwamen nog langs een klein gebiedje wat akkerland geweest is, dit stukje is afgegraven en de sloten zijn gedempt. Aan de vegetatie kan je precies zien waar de sloten gelopen hadden, deze vegetatie is veel rijker dan de stukjes grond ernaast. Albert vertelde ook dat de dikke veldkeien die er nu liggen met afgraven tevoorschijn zijn gekomen en omdat keien in dit gebied horen hebben ze deze laten liggen. Aan de rand stonden Lariksen, deze zijn gekapt, het resultaat is dat er prachtige mossen en korstmossen op deze oude stobben groeien. Na deze leuke wandelexcursie hebben we in de Bosloung een kop koffie/ thee gedronken met een gevulde koek of een heide koek. Om 11.30 uur gingen we met een voldaan gevoel weer huiswaarts.

Judith Schmidt

 

Hier onder nog een lijstje met vogelsoorten die we gezien of gehoord hebben.

Vogels die we gezien hebben Vogels die we alleen gehoord hebben
1 Grauwe Gans 1 Wulp
2 Grote Canadese Gans 2 Watersnip
3 Nijlgans 3 Koekoek
4 Wilde Eend 4 Zwarte Specht
5 Tafeleend 5 Roodborst
6 Kuifeend 6 Zanglijster
7 Dodaars 7 Merel
8 Roodhalsfuut 8 Tuinfluiter
9 Grote Zilverreiger 9 Zwartkop
10 Blauwe Reiger 10 Fitis
11 Lepelaar 11 Fluiter
12 Havik 12 Tjiftjaf
13 Meerkoet 13 Goudhaan
14 Kraanvogel 14 Winterkoning
15 Kievit 15 Koolmees
16 Kokmeeuw
17 Holenduif
18 Boerenzwaluw
19 Boompieper
20 Witte Kwikstaart
21 Roodborsttapuit
22 Bonte Vliegenvanger
23 Staartmees
24 Grauwe Klauwier
25 Zwarte Kraai
26 Raaf
27 Vink
28 Appelvink