Vogelaars genieten van de IJsseldelta, de zon en….de vogels

Twee weken geleden nog moesten we de vogelexcursie naar de Vreugderijkerwaard annuleren. Bar weer, grijze donkere lucht, regen en een snerpend koude wind. Nee, dan moet je niet met z’n allen op de IIsseldijk staan. Zaterdagmorgen 16 februari gaan we dan toch. Met z’n zestienen. De  omstandigheden zijn nu wel heel erg anders. Vanaf de IIsseldijk hebben we een prachtig uitzicht op de Vreugderijkerwaard.  De IJssel heeft hier mee ruimte gekregen. De dijk is namelijk meer landinwaarts verplaatst en de ruimte die ontstond bestaat nu uit meerdere ondiepe geulen. Door de natuurlijke afzet van zand en verstuiving zijn rivierduintjes ontstaan.  Voor vogels ontstond zo een paradijs.

Canadaganzen op de IJsseloever

Veel soorten 

Onder leiding van gids Johan Tinholt overzien we eerst het gebied vanaf de hoge dijk.  Verrekijkers zijn hier geen luxe, want de meeste vogels zijn ver weg. Gelukkig heeft een aantal van ons een telescoopkijker op statief.  We zien al wat leuke soorten: grutto, slobeend, krakeend, en smient, de fluitende eend.  In de lucht ook druk vliegverkeer:

Ruige vegetatie met rechts boven de vogelkijkhut

overvliegende grauwe ganzen, brandganzen en kolganzen. Wat we niet zien is de wilde zwaan. We lopen richting de vogelkijkhut. Twee baltsende futen, altijd een prachtige show. En een paartje nonnetje, ook al zijn ze gauw weer gevlogen. Ach hier is altijd wel wat te zien.  Dan  nog even richting het laarzenpad.  Ruige vegetatie waar je met een beetje geluk van putters kunt genieten. Nu zijn ze er niet.  Wel ringmussen in een meidoornhaag en een biddende torenvalk in de verte.

Aan het eind van de morgen genieten we op het terras van de Vreugdehoeve van heerlijke koffie met gebak. De volgende vogelexcursie gaat in april naar de Engbertsdijksvenen.