Vogel van de maand oktober 2019 : de Groenling

De Groenling behoort tot de familie van de vinken. De vogels worden ook wel
groenvinken genoemd. In oktober is het hoogte punt van de Groenlingen trek.
Veel vogels komen uit Scandinavië naar ons land of trekken ons land door.
Je kunt ze dan in grote groepen van wel honderden vogels zien.
Vooral op braakakkers en wilde bloemenranden die tegenwoordig al maar
meer langs de akkers ingezaaid worden.

Mannetje zingt graag vanuit de top van een boom of struik

Olijfgroen 
De Groenling is vrij zwaar gebouwd. De vogel heeft een dikke snavel, deze is
roze, grijs of ivoorkleurig. Het lichaam is olijfgroen, het vrouwtje heeft vage
lengtestrepen en is minder intens van kleur. Man en vrouw hebben beide een
gele baan in de vleugels en staartzijden. Bij de man is dit ook intenser dan bij de
vrouw. De oorstreek, de zijden van de nek en de bovenzijde van de vleugels zijn bij de
man grijs. Bij het vrouwtje zijn deze delen olijfgroen. Het vrouwtje heeft een
vage baardstreep. Jonge vogels zijn lichter van kleur als het vrouwtje en zijn
over het gehele lichaam zwaar gestreept. Ze hebben een korte staart die gevorkt is. De poten zijn roze.

 

 

Het gaat goed met de Groenling

De Groenling komt in geheel Europa voor, met uitzondering van de toendra’s
van Noord Scandinavië en IJsland. In Nederland doet de Groenling het goed.
Zo’n 65.000 tot 100.000 broedparen bevinden zich voornamelijk in half open
landschappen. De vogels komen bijna overal voor. Met uitzondering van wat
kale gebieden in Groningen, de Flevopolders en Zeeland.
In de winter zijn er ongeveer 200.000 tot 400.000 exemplaren in Nederland.
Onze broedvogels zijn voornamelijk standvogels en deze worden in de winter
aangevuld door vogels uit Noord en Oost Europa.

Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd

Broedtijd 

De Groenling mannen zijn erg territoriaal in de broedtijd, de gaan hoog in de top
hun liedje zingen en jagen andere mannetjes weg. Dit gaat er soms hard aan toe.
In maart wordt er een open nestje door het vrouwtje gebouwd hoog in een boom.
Dit nestje bestaat uit takjes, droge grashalmen en wortels. De kom
wordt bekleed met haren en veertjes. Het vrouwtje legt hier 5 tot 6 eieren, deze
worden ook door het vrouwtje uitgebroed. Tijdens het broeden wordt het
vrouwtje door het mannetje gevoerd. Dit broeden duurt ongeveer 14 dagen en de
jongen blijven ook ongeveer 14 dagen in het nest. De jonge vogels worden door
beide ouders gevoerd. Meestal is er een tweede broedsel soms een derde.

 

 

Groenlingen zijn dol op zonnebloempitten

Belangrijke mannetjes eerst

In de winter komen Groenlingen ook heel graag in de tuin op voederplaatsen, soms met tientallen tegelijk. Ze zijn gek op zonnebloempitten en vechten daarook om. Er is rangorde in zo’n groep. Hooggeplaatste mannetjes mogen eerst en onderaan de hiërarchie staan de jonge vogels en dan ook meestal vrouwtjes. Maar bij voldoende voedsel krijgt ieder zijn deel.

Juuupp !!

De Roep van de Groenling is een kort krachtig juupp, meestal in een snelle reeks
overgaand in een korte triller juup-uup-uup. Een andere roep is een luid juIET.
De groenlingen hebben twee totaal verschillende zangtypen, een onmuzikale,
een nasaal aanhoudend, snuivend dsjruuuuuuuuuuuh, herhaald met lange
tussenpozen. Daarnaast een aangenaam klinkende langgerekt kanarieachtige
zang bestaande uit trillers en fluittonen en gekwetter, bijvoorbeeld:juup-juup-
juup juuurrrr tuj-tuj-tuj tuj-tuj juIET tsjipp-tjipp-tjipp-tjipp duurduurduur
juuuuurrrrr. Soms is het snuivende onaantrekkelijke zangtype hier in verweven.

In groepen 

In Oktober is de piek van de trek van de Groenling, vogels zoeken elkaar op en
er ontstaan grote groepen. Je kunt groepen zien met enkel en alleen groenlingen.
Maar soms zijn de groepen kleiner en sluiten ze zich aan bij Vinken, Kepen en
Geelgorzen. Dit zij allemaal vogels die graag op braakakkers en akkerranden
foerageren. Het is een lust voor het oog om zulke groepen te bekijken.
Ook in onze omgeving komen zulke groepen voedsel zoeken.
Over hoekjes in nieuwbouwwijken, industrieterreinen zijn ook favoriet.
Overal waar veel uitgebloede vegetatie bij elkaar staat kun je Groenlingen
vinden. In de tuin kun je de Groenlingen lokken met vooral zonnebloempitten.

Latijnse naam: Chloris chloris
Engelse naam: European Greenfinch
Duitse naam: Grünfink
Veel kijkplezier!

 

tekst : Judith Schmidt

foto’s : Teo Schmidt

Bron: Eigen waarnemingen, ANWB Vogelgids, Vogelatlas van Nederland,
Vogelgids