Euro Bird Watch 2019

Op zaterdagmorgen 5 oktober 2019 deden we mee met de jaarlijkse Euro Bird Watch. De verwachtingen vooraf waren niet bijster hoog. Grijze regenachtige dagen en rond onze telplek was er dagenlang nauwelijks een vogel te zien. Maar wat gebeurde er ? Tussen twee donkere dagen in maakten we een zaterdagmorgen mee om niet gauw te vergeten !

Wilde eenden

Speciale teldag

Euro Bird Watch is een speciale vogelteldag in heel Europa. Dit jaar deden vrijwilligers uit 44 landen mee. Wij hebben geteld in het gebied Takkenhoogte / Meeuwenveen, aan de Nieuwe Dijk.  Het weer was ook nog eens fantastisch. Bij zonsopkomst was het behoorlijk koud, slechts 4 graden, maar prachtig met laaghangende bewolking. Door de zon werd de mist al snel weggebrand en volgde een stralende morgen met blauwe lucht. Ook veel trekvogels vonden het een goed moment om met de trek te beginnen. We telden in een morgen 637 overvliegende Kolganzen, maar ook 2 Bruine Kiekendieven, 2 Haviken, 6 Buizerds, 5 Watersnippen en 2 Grote Zilverreigers. Ook de eerste Koperwieken en Kramsvogels kwamen die morgen al voorbij. Al met al een uitstekende morgen met in totaal 39 vogelsoorten, samen goed voor 1056 vogels. We vonden het een zeer geslaagde morgen, die volgend jaar zeker een vervolg gaat krijgen.

Andere locatie 

We hebben vaak meegedaan met de Euro Bird Watch en als telplek kozen we toen steeds voor de uitkijkbult van Takkenhoogte. Een prachtige plek, met een mooi uitzicht over het gebied en erg veel lucht om je heen. Dit jaar kozen we voor een andere locatie: de rand tussen de Meeuwenplas en Takkenhoogte. Een strook met veel bomen, struiken en laag struweel, maar ook een plek met veel ruimte en lucht om je heen. We kregen er geen spijt van. De tellers van deze morgen waren Johan Tinholt, Jan Dijkema, Bertha Compagner, Henk Groen,Hennie den Besten en Coos tinholt. De coördinatie was in handen van Johan. Alle gegevens zijn doorgegeven aan de website www.trektellen.nl

Grauwe ganzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar liefst 39 soorten. 

 

Waargenomen soorten Aantal
Grauwe gans 105
Kolgans 637
Aalscholver 7
Bruine kiekendief 2
Buizerd 6
Kramsvogel 10
Graspieper 5
Nijlgans 3
Wilde eend 33
Ooievaar 1
Grote zilverreiger 2
Watersnip 5
Houtduif 6
Gaai 7
Raaf 2
Koolmees 11
Staartmees 3
Roodborsttapuit 2
Gele kwikstaart 2
Geelgors 6
Toendrarietgans 23
Grote Canadese gans 8
Havik 2
Torenvalk 2
Spreeuw 53
Koperwiek 7
Vink 21
Smient 1
Kuifeend 5
Blauwe reiger 1
Kievit 31
Kleine mantelmeeuw 4
Houtduif 4
Zwarte kraai 19
Pimpelmees 6
Boerenzwaluw 10
Roodborst 1
Tapuit 1
Witte kwikstaart 2