Takkenhoogte open houden, een hele klus…

De open vlaktes op Takkenhoogte en de aangrenzende Meeuwenplas zijn begroeid met (struik) heide. Daar genieten veel mensen van en dat moet zo blijven. Zouden die wandelaars zich wel eens realiseren hoeveel moeite het kost om het open karakter van deze prachtige heidevelden vast te houden ? Zouden al die passanten, het reservaat wordt druk bezocht, al is gelukkig de Coronadrukte voorbij, weten wat successie is ? Dat boeiende proces in de natuur waarbij de ene vegetatie word overgenomen door de volgende, net zo lang tot het eindstadium BOS is bereikt ?

Zonder beheer groeit de heide dicht

Successie is overal 

Dat dit proces plaats vindt in je tuin, de vijver, de groentetuin, de duinen, een weiland, noem al die biotopen maar op.  Echter…. we willen dit niet, dus doen we in de tuin,  in het gras, in de sloot e.d. al het mogelijke om het proces successie voor te zijn en tegen te houden. We maaien en we snoeien wat af in ons land. Ook heide groeit zonder beheer dicht. Op Takkenhoogte loopt een stevige kudde Schotse Hooglanders. Die is ingehuurd om het terrein open te houden. Dat lukt heel aardig, maar niet overal. Vanaf de Nieuwe Dijk is het goed te zien. In de heide staat veel brem en braam, maar de berk is dominant. Op erg veel plekken groeien zaailingen uit tot boompjes, die de heide aardig beginnen te domineren. Niks doen betekent het ontstaan van een loofbos. Dat wil beheerder Het Drentse Landschap niet. In ieder geval niet hier.

Berken moeten eruit 

Gelukkig hebben we binnen onze werkgroep landschapsbeheer ook vrijwilligers die in het Reestdal die aan de Drentse kant werken. Dat is werkgroep Rabbingerveld, twee jaar geleden opgericht. De groep bestaat uit negen leden. Eén maal per week wordt geklust in reservaat gebieden van Het Drentse Landschap.  Vandaag weer voor het eerst aan de slag. De komende weken is Takkenhoogte het werkterrein. De meeste berken worden uitgespit ( komen dan ook niet weer terug) , braamstruweel blijft staan en andere boomsoorten ( lariks bijvoorbeeld) mogen vaak blijven staan.