Oktoberklus Werkgroep Landschapsbeheer: wilgenhout zaagt makkelijk weg

Met z’n elven op een mooie zaterdagmorgen (9 oktober 2021) een bijna tweehonderd meter lange wilgensingel afzetten mag je rustig een hele klus noemen. Landschap Overijssel bezit naast de afrit van de N48 bij de carpoolplaats van Balkbrug grasland en houtsingels. Deze sluiten mooi aan op het Landgoed Kategerbos.  Ooit waren er plannen om hier met de aanleg van een ecoduct een ecologische verbinding te maken tussen het Reestdal en het Vechtdal. Het kwam er nooit van. Wat wel werd gerealiseerd was het naastgelegen bedrijventerrein Katingerveld en een idiote met camera’s en alarmsystemen beveiligde faunapassage waar eventuele overstekende reeën en andere dieren net zo makkelijke worden doodgereden als op een drukke A28.

Takkenril. De afgezette wilgen lopen volgend jaar weer uit.

Gunstig voor veel dieren

Vlak bij de carpoolplaats kun je door een groot en zwaar klaphek. Het smalle pad brengt de wandelaar uiteindelijk op Den Kaat. De werkplek op deze prachtige oktobermorgen ligt aan de oostzijde van het met gras en brandnetels overwoekerde wandelpaadje. Het is een smalle strook wilgenopslag met een lengte van zo’n 200 meter. Landschap Overijssel wil de singel graag afzetten. De vrij komende twijgen mogen op rillen gegooid. Braamstruweel mag blijven staan. Eiken ook. Het beheer bestaat uit het om de vijf jaar afzetten van deze wilgen. Het hout loopt straks weer snel uit. Hierdoor wordt de singel dichter en kan meer betekenen voor insecten, vogels en andere fauna.  We voeren deze opdracht met veel plezier uit. Uitgerust met takkenschaar, kleine zaag en beugelzaag voor het dikkere hout duiken de elf vrijwilligers op  veilige afstand van elkaar (niet vanwege corona, maar voor het gevaar van vallende bomen) de wilgen in.  Al heel gauw ontstaan de eerste open plekken.

Takkenrillen maken 

Het zagen van niet al te oude wilgen behoort niet tot de categorie zwaar werk. Het hout is namelijk zacht, de zaag vliegt er door heen. Met een takkenzaag knip je nog behoorlijk dikke takken. Dat is het werk niet. De meeste tijd gaat in het aanleggen van takkenrillen. De takken (soms halve bomen) worden in één richting op elkaar gelegd. Warrig hout en uitstekende takken moeten worden geknipt. Uiteindelijk ontstaat een lange vrij regelmatige muur van takken. Takkenrillen geven heel veel dieren  bescherming en onderdak.  Symbolisch was misschien wel de pad, die schrok van al die herrie en zo snel mogelijk onder de berg takken verdween. Rond twaalf uur was de klus zo goed als klaar.

Wanneer weer ? 

De volgende werkmorgen is op zaterdagmorgen 13 november. Deze zaterdagwerkgroep kan nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Heb je zin om een keer mee te doen en te ervaren of het iets voor je is? Stuur dan een mailtje naar:  nwgdereest@gmail.com  We nemen dan contact met je op.