Een ruige akkerrand als schuilplaats

Deze brede akkerrand vind je vlak bij De Wheem op Oud-Avereest, langs het graspad tussen de begraafplaats van Oud-Avereest en Den Westerhuis. De rand is twee jaar geleden ingezaaid en sinds die tijd niet meer bewerkt. Ander gezegd, de natuur mag hier haar gang gaan. De kleur is er nu ( najaar 2021) wel een beetje uit, grassen hebben de overhand. Wordt het nu niet eens tijd om er met de maaibalk over heen te gaan? Het is toch geen gezicht, die ruige troep ? Je ziet het sommige wandelaars denken. De rand blijft echter gewoon liggen. Ook in het komende groeiseizoen van 2022. We zouden in ons land veel meer met akkerranden moeten doen. Een onderzoek van een paar jaar geleden maakt de noodzaak ervan duidelijk.

Akkerranden als schuilplaatsen

In 2017 maakte een onderzoek in Brabant  duidelijk wat veel biologen al vermoedden:  een akkerrand in de winter is een schuilplaats voor predatoren als loopkevers, kortschildkevers en spinnen. Laat dat nu net de jagers zijn op plaaginsecten als luizen. Voor de landbouw was dit natuurlijk een geweldig bericht. Akkerranden als schuilplaatsen voor rovers die het hebben voorzien op plaaginsecten die een oogst kunnen vernielen. Je zou zeggen, meer ruige randen langs de akkers, betekent veel minder spuiten.

De gewone roodkruin is een loopkever

Van patrijzenrand naar keverbank

Even terug naar het Groot Brittannië van de jaren ’80. Britten jagen graag, maar waar ze niet zo blij mee waren, was de achteruitgang van de patrijs. Om de terugval te stoppen werden op veel plekken (ruige) akkerranden aangelegd. Randen rijk aan onkruiden, zaden en insecten die als voer dienden voor akkervogels en hun kuikens. Tijdens inventarisaties vielen de grote populaties van allerlei kevers en spinnen op. Daar bleef het niet bij. Men ontdekte ook dat in de buurt van die akkerranden veel minder bladluisplagen voorkwamen dan in kale akkers. Zo werd het idee van de “beetle bank” geboren : een smalle verhoogde strook ingezaaid met grassen en kruiden als rand naast of tussen de akkers. In Nederland kennen we inmiddels het woord “keverbank”. De boeren, die ze hebben aangelegd zijn er enthousiast over.

Rijk aan insecten

 De akkerrand op de foto is geen keverbank, maar wel erg rijk aan insecten. Vrijwilligers van de natuurwerkgroep hebben afgelopen zomer meerdere malen de rand op insectenleven geïnventariseerd. Dat leverde een bijzondere variatie aan leven op. Maar daarover later meer.