Vogelexcursie : spektakel in de Mepper en Geeser Hooilanden

Het is zaterdag morgen 16 april om 08.15 uur als 15 vogelaars van de NWG De Reest zich verzamelen bij de carpoolplaats Noord Stegeren. Natuurlijk zijn ze allemaal op tijd, want vogelaars zijn vroege mensen en je kunt zien, dat ze er allemaal zin in hebben. Het natuurgebied bij Meppen staat voor vanmorgen op het programma. Vanzelfsprekend rijden we met zoveel mensen in zo weinig mogelijk auto’s. De rit naar Meppen verloopt voorspoedig en rond 08.45 uur komen we aan.

Zeearend probeert nijlgans te pakken. Tevergeefs. Foto Teo Schmidt

 

Prachtig weer 

Het weer is fantastisch, volop zon, wel een koude oostelijke wind, maar als je goed gekleed bent, heb je van de kou geen hinder. Gelukkig is het zicht voortreffelijk. Als we de auto parkeren, lopen enkele meters verderop 4 Gele Kwikstaarten. En prachtig begin. We lopen richting de grote plas, en boven ons zingt de Veldleeuwerik zijn hoogste lied. Ook de Graspieper laat zich horen, en bovenop een Eikenboom zit een Roodborsttapuit man. Een Haas maakt zich snel uit de voeten, en ook een Ree kiest het hazenpad.

Zeearend ! 

Als we bijna bij de grote plas zijn, slaat de paniek bij de vogelaars in!!!! We zien een Zeearend!!! vliegend vlak boven het water. Maar dan….. zien we twee Zeearenden!!!Wat wil een vogelaar tijdens een excursie nog meer??? De telescopen en verrekijkers, maar ook de fototoestellen worden gericht, en natuurlijk wordt er door de vogelaars van alles geroepen. De Zeearenden vallen met z’n beide een Nijlgans aan. Het is alsof we op safari zijn. Keer op keer proberen de Zeearenden de Nijlgans te bemachtigen, maar gelukkig voor de gans, dat lukt niet. De Nijlgans duikt onder water, bij een volgende aanval slaat hij in paniek met zijn vleugels. Na twaalf aanvallen laten de Zeearenden het voor gezien, en gaan rusten in een oude dode boom. Een prachtige gelegenheid om mooie foto’s te maken. Wij moeten er ook van op adem komen, zo spectaculair krijg je het bijna nooit meer. Goed zicht, volop zon en op vrije korte afstand, alles te zien. Na een poosje proberen de Zeearenden nog eens iets te bemachtigen, maar alle vogels zijn attent, dus geen kans. Tot slot gaan ze ook weer rustig in een oude dode boom aan de overkant van het water zitten.

Zeearend geeft het op. Bebloede nijlgans probeert te overleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele kwikstaartshow

Op het water zien we veel Slobeenden, Zomertalingen, Pijlstaarten en Wintertalingen, maar natuurlijk ook wel Grauwe Ganzen. Een paartje Knobbelzwanen heeft geen oog voor al die opwinding, ze hebben slechts oog voor elkaar. Het voorjaar doet ook iets met hen en dan moet de liefde bezegeld worden op het water. We wandelen weer

Gele kwikstaart

richting de auto’s. We zien en horen dan ook weer de Veldleeuwerik. Maar ook de Grote Bonte Specht vliegt voorbij. Hoog in de lucht zien we een Slechtvalk zijn rondjes draaien en even later ook nog een Torenvalk. Tot slot genieten we van een mooie groep van 15 Gele Kwikstaarten, die lopen heel dicht bij de Schotse Hooglanders. Je houdt bijna je adem in, zo dicht rond de poten van de koeien zoeken ze naar vliegjes. We besluiten met een kopje koffie of thee bij de geparkeerde auto’s, en dan komen de verhalen van wat we zojuist gezien hebben. SPECTACULAIR, dit beleven we niet vaak nogmaals. Een Geelgors zingt zijn lied in de struiken. Een FANTASTISCHE VOGELMORGEN.

Johan Tinholt

 

 

 

 

 

Henri Timmer hield op deze mooie morgen alle waargenomen soorten bij.

Dit is het lijstje:

wintertaling kievit
smient ZEEAREND 2 stuks
zomertaling meerkoet
slobeend knobbelzwaan
geoorde fuut boompieper
blauwe reiger fazant
boerenzwaluw tureluur
kuifeend goudplevier
veldleeuwerik kuifeend
graspieper grauwe gans
gele kwikstaart nijlgans
roodborsttapuit torenvalk
zwarte kraai holenduif
rietgors vink
havik buizerd
aalscholver spreeuw
wilde eend zanglijster
slechtvalk geelgors
grote bonte specht winterkonin

Geelgors Foto Roel Kouwen