Project oude gewassen, akkerranden en natuurakkers 2022 weer groter

Samen met Landschap Overijssel zaaien we rondom Oud-Avereest akkerranden en natuurakkers in. Het project wordt weer uitgebreid, we zijn in 2022 actief op 10 verschillende locaties. We doen dit om verschillende redenen: het verbeteren van de biodiversiteit ( vogels, insecten, kleine zoogdieren) staat voorop, maar ook educatie  over granen( waar komt mijn voedsel vandaan ? ) en beleving vinden we belangrijk.

Een overzicht van de locaties

 1.Natuurakker molen Balkbrug

De randen zijn in 2021 ingezaaid met boekweit en  akkerkruiden. Een deel van de randen laten we ongemoeid. De randen aan de noord- en westzijde zijn in april gemaaid. Het maaisel wordt /is afgevoerd. De grond wordt wat losser gemaakt en we zaaien wat akkerkruiden bij. Het middengedeelte is in het najaar gemaaid en mag verruigen. Sprinkhanen en andere insecten doen we hier een groot plezier mee

 

 

2.Akkerrand langs pad tegenover OBS

Hier lag een paar jaar geleden ook al eens een bloemrijke akkerrand. Dit jaar wordt de rand weer teruggebracht.

3.Bloemrijke akkerrand langs het fietspad Oud-Avereest

 De rand moet op den duur verschralen en mag zich nog een jaartje ontwikkelen. Blijft dus bestaan. De rand is dit voorjaar drie meter breder gemaakt. In de nieuwe strook zaaien we een- en tweejarige akkerkruiden in.

De Zuidberg wordt in mei met boekweit ingezaaid.

4.De Zuidberg :

Deze es is in april 2022 zwart gemaakt. Begin mei gaan we de akker inzaaien met boekweit in combinatie met wat zomergranen en akkerkruiden. De es mag zich dan ontwikkelen tot natuurakker. De Zuidberg ligt langs het kerkenpad achter de Reestkerk. ( bij bankje)

 

 

 

5. Bloemrijke akkerrand locatie granen Den Westerhuis

 Blijft gewoon zo liggen. Mooie brede rand met hoge biodiversiteit. De rand mag verder verruigen. Wij gaan hier experimenteren met sinus maaien. In deze rand komen erg veel soorten insecten voor.

6.Bloemrijke akkerrand langs houtsingel Den Westerhuis.

Was behoorlijk vergrast, ook veel zuring en brandnetel. Blijft als rand functioneren. Mooie buffer tussen de houtsingel en de es. Vormt ook verbinding met rand aan de andere kant van het graspad. De rand is weer zwart gemaakt. We gaan hier akkerkruiden ,zomergranen en wat boekweit inzaaien.

7. Bloemrijke akkerrand langs westzijde graspad Den Westerhui bij locatie graanstroken

Lopend over het graspad vanaf de begraafplaats Oud-Avereest naar Den Westerhuis zaaien zaaien we nu ook links van het pad een lange drie meter brede akkerrand in. Komende zomer is het hier heerlijk wandelen: rechts groeien en bloeien de granen met daartussen korenbloemen, klaprozen en kamille en aan de andere kant een bloeiende akkerrand.

Maaisel wordt afgevoerd. De akkerrand moet verschralen.

8Bloemrijke akkerrand Den Westerhuis tussen graanstroken en boerderij

De rand is in 2021 ingezaaid met éénjarige en tweejarige akkerkruiden in combinatie met boekweit. In april 2022 hebben we de rand gemaaid en het maaisel afgevoerd. De grond is wat losser gemaakt om straks te kunnen bijzaaien.

 

 

 

 

 

Zaaien van drie zomergranen op 28 april 2022

9. Strokenteelt granen en akkerranden Den Westerhuis

Het projectgebied is uitgebreid en omvat nu de hele es aan de oostzijde van het graspad. In stroken zijn granen ingezaaid. Spelt in oktober 2021, de zomergranen haver, zomergerst en zomertarwe in april 2022. In mei zaaien we nog twee stroken boekweit in. Een strook winterrogge van vorig jaar blijft liggen. De randen van de es worden ingezaaid met akkerkruiden en boekweit

 

 

 

Akkerrand wordt gemaaid

10.Bloemrijke akkerrand locatie bank Den Westerhuis

Grootste deel van de rand licht in de schaduw. Het meest noordelijke deel van de rand (vanaf woning tot zandpad) vangt wel genoeg licht. Hier hebben we de akkerrand gemaaid en het maaisel afgevoerd. We zaaien hier wat akkerkruiden bij. De rest van de rand mag zich verder ontwikkelen.  De zuringen spitten we er eruit. Langs de zuidelijke rand van de es is nu ook een akkerrand gecreëerd. Die wordt ingezaaid met akkerkruiden.