Leven in de nestkast

pimpelmees op nestHet broedseizoen is in volle gang. In de meer dan 400 kleine nestkasten van de vogelsectie heerst topdrukte. Nou ja, drukte is een groot woord, want er wordt momenteel vooral gelegd en gebroed. De meest voorkomende soorten, de koolmees, de  pimpelmees en de bonte vliegenvanger hebben (bijna) hun broedseleieren bonte vliegenvanger compleet. En daarna is geduld een schone zaak. Totdat de eitjes uitkomen, dan is er werk aan de winkel. Hier en daar zitten al jonge vogels in de kast, maar als je de dekseltjes optilt zie je vooral oudervogels die hun eieren beschermen. Koolmezen kijken je kwaad aan en willen nog wel eens gaan blazen. De vrouwtjes van de bonte vliegenvanger lijken zich weinig van verstoring aan te trekken. Ze blijven vrouwtje bonte vliegenvanger op nestmeestal gewoon zitten als je in de kast kijkt. Bonte vliegenvangers leggen hooguit 7 eitjes, groen van kleur. Pimpelmezen kunnen wel 16 eitjes leggen. Elke dag wordt een ei gelegd, pas als het broedsel compleet is, wordt begonnen met broeden.  Later meer……………