Natuurwerkgroep deed mee met onderzoeksproject boerenzwaluw

nesten boerenzwaluwen werden geteldDe boerenzwaluw heeft het moeilijk. Net als veel andere vogels van het boerenland staat hij op de Rode Lijst van bedreigde vogels. Sinds 1950 is de stand van deze zwaluw met minstens de helft afgenomen. Zeldzaam zijn ze nog niet, want het aantal broedgevallen wordt in ons land geschat op minstens honderdduizend. Dat lijkt veel, maar het zijn er veel meer geweest en wat bijna wel zeker is, is dat de boerenzwaluw zonder een beetje hulp in de komende jaren het niet gaat redden. Oorzaak? Grote veranderingen op het platteland. Om er een paar te noemen: de landbouw is de afgelopen jaren sterk veranderd. Steeds groter wordende bedrijven, minder koeien in de wei, verlaging van de grondwaterstand, steeds meer erven die efficiënt, hygiënisch  en ordelijk zijn ingericht enz. Veel kleinschalig boerenbedrijven zijn gestopt en zijn in handen gekomen van “stadsmensen”, die rondom het huis alles netjes willen hebben. Weg open stal om in te nestelen, weg modderpoelen om nestmateriaal weg te halen, weg koeien, die altijd insecten aantrokken.

Om meer te weten te komen over het aantal boerenzwaluwen, dat ’s zomers in ons land broedt, heeft Vogelbescherming2011-jaar-van-de-boerenzwaluw Nederland dit jaar een beroep gedaan op vogelaars en vogelwerkgroepen om een poging te doen de populatiegrootte van de boerenzwaluw in kaart te brengen. Met veel enthousiasme heeft de nwg de Reest hierop gereageerd. Onder leiding van Henri Timmer hebben Jan Kuiper,  Marian Boxem, Bertha Compagner en Teo en Judith Schmidt in de oude gemeente Avereest maar liefst 645 nesten geteld. Dit gebeurde tussen 20 mei en 30 juni. Dat was een hele klus, want vrijwel alle mogelijke nestplekken (boerderijen, kapschuren, bron: vogeldagboek.nlmelkstallen, paardenstallen enz.) werden bezocht. Op vrijwel alle locaties werden de vogelaars met open armen ontvangen. Duidelijk kwam naar voren, dat veel mensen een warme sympathie koesteren voor deze sierlijke zwaluw en dat veel boeren gek op zwaluwen zijn. De boeren wisten ook precies waar de nesten zaten. Veel van de agrariërs maken bij het bedrijf modderpoelen om de zwaluw te helpen bij het krijgen van nestmateriaal. We wachten de landelijke resultaten nu af. Uiteindelijk moet dit zwaluwonderzoek leiden tot maatregelen die er voor zorgen dat de vogel van de Rode Lijst kan.