Leden natuurwerkgroep actief op Nationale Natuurwerkdag

Onder de meest perfecte weersomstandigheden die je voor een Landelijke Natuurwerkdag zou kunnen bedenken werkten 12 vrijwilligers van onze vereniging op een bijzondere locatie: een waterbergingsgebied grenzend aan de Beentjesgraven bij Punthorst. Waterschap Groot Salland heeft dit afwateringskanaal voorzien van natuurvriendelijke oevers en er zijn vispassages gerealiseerd. Bovendien heeft het waterschap achter biologische tuinbedrijf Zonnehorst drie waterbergingsgebiedjes aangelegd. Hier is ruimte voor het tijdelijk opslaan van water bij extreme neerslag. Tussen de Zonnehorst en het Waterschap Groot Salland bestaat een overeenkomst waarin de Zonnehorst  toezegt de drie terreintjes te beheren. Het is dan ook niet vreemd, dat deze locatie deel uit maakte van de lijst van 42 locaties in de provincie Overijssel. Er was namelijk wel het een en ander te doen.

Wilgenopslag

Een van de drie waterbergingslocaties staat gedurende de zomermaanden onder water. Het voedselrijke (landbouw) water van de Beentjesgraven zorgt voor een explosieve groei van schietwilg, grauwe wilg en boswilg. Aan het begin van de klus ( om 10.00 u koffie en daarna naar de werkplek) zagen we duizenden opschietende wilgen staan. En die moesten er dus uit. Met de hand. Dus werd een massale aanval op deze wilgennachtmerrie uitgevoerd. En met succes, want rond de klok van 14.00 u. was het terrein voor het oog schoon en kon je met pijn en moeite hier en daar nog een wilgje tegenkomen. Op het terrein van de Zonnehorst werden ook nog een paar wilgen opgesnoeid en werd een wilgenhaag geknot. Het was een mooie dag en dat lag niet alleen aan het weer. We werden door Henk en Hillie Bunskoek  gastvrij ontvangen en tussen de middag konden we genieten van lekkere broodjes en overheerlijk pompoen- en kippensoep.

Het nut van deze klus  

Door het  aanleggen van waterbergingsgebiedjes in een monotoon landbouwgebied verhoog je de natuurwaarden in het landschap. Al gauw wordt zo’n terreintje door vogels ontdekt. Kleine plevier en bokje en ijsvogel voelen zich er prima thuis en worden regelmatig waargenomen. Pioniersplanten als rus, waterranonkel, klein hoefblad, maar ook zonnedauw staan er sneller dan je denkt. Om veel water kwijt te kunnen mag het terrein niet veranderen in een wilgen -of elzenbos. Beheer is noodzakelijk om het terrein tot een open moerasgebied te ontwikkelen.