Geringde nestkastvogels 2014

Broedseizoen viel vroeg 

broedsel bonte vliegenvanger

broedsel bonte vliegenvanger

Broedseizoen 2014 was een vroeg broedseizoen. Door de zachte winter was er al vroeg veel voedsel, dit was goed voor boomklevers en mezen. Voor de bonte vliegenvangers was dit minder goed, want die zagen de meeste nestkasten al bezet toen ze terug kwamen uit Afrika. In 2013 hadden deze juist een goed seizoen door het lang durende koude voorjaar, waardoor de meeste mezen het voor gezien hielden.

In 2014 was het broedseizoen ook over een lange periode verspreid doordat er vroeg gebroed werd en er ook veel tweede broedsels waren. Enkele broedsels zijn ook het slachtoffer geworden van predatie, zoals zes gekraagde roodstaart jongen, wat wel heel erg jammer is omdat dit een soort is waar het slecht mee gaat in Nederland. Om verdere predatie in de omgeving van deze kast te voorkomen zijn er spiralen voor de invliegopening gemonteerd en waarschijnlijk heeft dit wel geholpen tegen verdere predatie.

 

 

 

De geringde kleine nestkast vogels van afgelopen broedseizoen:

Vogelsoort Adult en (Juveniel)

Boomklever 1 (69)
Bonte vliegenvanger 1 (260)
Gekraagde roodstaart ( 6)
Glanskop 1 (25)
Koolmees (24)
Pimpelmees 1 (24)
Roodborst (7)
Totaal 4 volwassen vogels en  (415) jongen

Voorkeur voor trekvogels

De adulte vogels zijn alle 4 vrouwtjes die in de nestkasten op eieren zaten te broeden of bij de jonge vogels waren.b
Een klein aantal mezen is geringd, er broeden veel meer mezen in onze nestkasten maar die kunnen niet allemaal geringd worden. Daar is geen tijd voor aangezien deze bijna allemaal tegelijk ringklaar zijn. Onze voorkeur gaat uit naar de vogels die elk jaar over grote afstanden trekken en naar de wat zeldzamere soorten.
Ondanks dat er dit jaar maar weinig mezen geringd zijn, kregen we  toch een terugmelding van een pimpelmees die op 19 mei 2014 in een nestkast in de Haardennen geringd was door mijzelf, deze werd gevangen door Henri Timmer bij hem thuis op 24 oktober 2014.