Broedresultaten vogels kleine nestkasten

Het was een vrij normaal broedseizoen, over het algemeen waren de kasten goed bezet. Door verstoring in de omgeving Canadabos en de Ommerschans viel daar het resultaat wel wat tegen.

eieren bonte vliegenvanger

eieren bonte vliegenvanger

Een nieuwe route in Dedemsvaart aan het Rheezerend moet nog een beetje opgang komen, maar daar is goede hoop want de mezen waren daar al in een paar kastjes actief, zelfs een broedgeval van een bonte vliegenvanger. Twee routes zijn niet meegerekend omdat daarvan de volledige nestkast gegevens ontbreken.

 

 

 

 

Hierbij de resultaten:

 

Vogelsoort Aantal eieren Aantal Jongen
Koolmees 1128 1073
Pimpelmees   742   680
Glanskop     26     26
Bonte vliegenvanger   353   307
Boomklever     80     74
Roodborst       7       7
Totaal 2336 2167