We doen elk jaar mee met Euro Bird Watch

Weer twee nieuwe soorten op Eurobirdwatch

De (inter)nationale vogelteldag Eurobirdwatch 2014  was een dag om in te lijsten. Perfecte weersomstandigheden op zaterdagmorgen 4 oktober  en een vogelwereld die zich van zijn beste kant liet zien. Ook vanaf de uitkijkbult van Meeuwenveen/Takkenhoogte, waar onze telgroep vanaf 08.00  tot 13.30 u. alles noteerde wat er langs en over vloog. En dat was heel veel! Om een paar voorbeelden te noemen: 525 grauwe ganzen, 455 graspiepers,1864 kolganzen, 352 spreeuwen, 399 vinken en 95 wilde eenden. Erg leuk, zal de ervaren vogelaar misschien denken, maar dat is vooral veel kwantiteit; kwam er ook nog iets speciaals langs? Natuurlijk, want dat gebeurt ieder jaar. Afgelopen zaterdag dit keer geen visarend, klapekster of raaf, maar wel 2 roodborsttapuiten, 2 beflijsters en 2 goudvinken. De laatste twee soorten waren sinds de deelname aan Eurobirdwatch in 2005 nog niet eerder waargenomen! Aan het eind van de teldag stond het aantal waargenomen soorten op 40, net zoveel als vorig jaar. Het jaar 2010 spant nog steeds de kroon met 52 soorten. Het aantal vogels dat werd geteld was 4036, minder dan de 5006 van vorig jaar. Eurobirdwatch werd een prachtige dag waar we met veel plezier op terugzien.

 Top  5  locatie Meeuwenveen/Takkenhoogte

1  –   Kolgans

2  –   Grauwe Gans

3  –   Graspieper

4  –   Vink

5  –   Spreeuw

birdwatch 3Voor onze vereniging is Henri Timmer de coördinator van deze teldag.

Als u meer info wilt, kunt u hem mailen: henri-timmer@home.nl