Eerste inventarisatie Veentjes Haardennen

veenmos in oude veenputten

veenmos in oude veenputten

Al meer dan twintig jaar is onze werkgroep landschapsbeheer met enige regelmaat actief met onderhoud en beheer van De Veentjes in De Haardennen. Het is een nat gebied met talloze veengaten die in en na de tweede wereldoorlog door de plaatselijke bevolking zijn gegraven op zoek naar turf. Toen de honger naar dit bruine goud stilde keek niemand meer naar deze putten om.

Bijzondere flora

Een aantal veengaten is jaren later door de nwg uitgebaggerd, oevers zijn vrijgemaakt van opslag en de waterstand is verhoogd. Een enorme boost voor flora en fauna! Eind vorige eeuw inventariseerde Jan Paasman het terrein en kwam tot de conclusie dat het vanuit botanisch oogpunt een interessant gebiedje was met veel bijzondere plantensoorten. We zijn nu jaren verder, veel veengaten liggen er erg mooi bij, het krioelt er van de kikkers, maar hoe zit het nu met die flora? Is die nog net zo bijzonder? Of nog bijzonderderderder…. ?

bloeiwijze blauwe zegge

bloeiwijze blauwe zegge

Eerste Inventarisatie 

De nwg heeft zelf geen actieve plantenwerkgroep, maar de natuurbeschermingsvereniging IJhorst/Staphorst wel. Toevallig (of niet) is een deel van deze plantenkenners ook lid van de nwg en woonachtig in de omgeving van De Haardennen. Ons verzoek om De Veentjes na al die jaren nogmaals te inventariseren werd van harte ingewilligd. Besloten werd om het gebied twee maal aan te doen, eind april en begin mei, misschien nog een keer in juni.

lavendelheide

lavendelheide

Kijken naar de grond

Donderdag 30 april trokken vier leden van de werkgroep gewapend met flora en Floron streeplijst het drassige gebiedje in. Een oppervlakkig blik over het terrein laat eind april nog een vrij kleurloos en dor gebied zien. De natuur lijkt nog niet uit de winterslaap ontwaakt.  Maar zijn de ogen eenmaal op de bodemgericht, dan gaat er een andere wereld open. Er is veel meer te zien dan je denkt! Ok, het bloeit nog niet allemaal, maar als je een beetje in de plantenwereld thuis bent is er veel te beleven.

Biezen, russen en zegges

Het biotoop rondom de veengaten is een eldorado voor biezen, russen en zegges, nu niet bepaald de makkelijkst families van het plantenrijk.  Is dat een gewone of een ruige veldbies? En hier staat pluimzegge, of zou het moeraszegge zijn? Met de flora en de determinatietabel kom je er heel vaak wel uit. Soms zijn alleen nog maar de blaadjes te zien, zoals die van de beenbreek, die pas in de volle zomer bloeit. Of de prachtige bladrozetten van de kale jonker. In een veenput drijven sliertjes van het klein blaasjeskruid. Aan de rand van een andere veentje staat lavendelheide te bloeien. Uiteindelijk zijn meer dan 45 plantensoorten op de lijst aangestreept. Benieuwd of daar volgnede week meer soorten bijkomen.

moeraszegge

moeraszegge