Meer licht voor het Katingermeertje

de oevers moeten vrijOp zaterdagmorgen 12 december werd er hard gewerkt aan de oevers van het Katingermeertje. Het plasje dreigt dicht te groeien en sinds vorig jaar wordt er gewerkt aan natuurherstel. Onze werkgroep landschapbeheer heeft vorig jaar al veel opmaatschappelijke stage kan leuk zijnslag aan de oostkant van het meertje verwijderd. En Landschap Overijssel is dit jaar begonnen met het verwijderen van het riet. Nu was de zuidelijke oever aan de beurt. Deze morgen werd vooral de wat kleinere opslag weggehaald. Dat was al bewerkelijk genoeg. Tallozen berken en eiken werden verwerkt tot openhaardhout en aan het eind van de morgen was het resultaat goed te zien: veel licht! Net wat het meertje straks weer nodig heeft. Op de tweede zaterdag van januari wordt het project afgerond. De groep was groot deze morgen. In het kader van hun maatschappelijke stage (voortgezet onderwijs) werkten zes stoere kerels mee en ze deden het prima!

voor de open haard     De volgende werkzaterdag  is

zaterdag  9 januari 2010      te veel begroeiing op de oevers