Twee nieuwe infopaneeltjes maken Project Landbouwgewassen in het Reestdal compleet

Ons Project Landbouwgewassen is voorlopig compleet wat de infopaneeltjes betreft.  Op maandag 26 juni plaatsten we de laatste twee. De natuurakker op De Zuidberg is nu voorzien van info en dat geldt ook voor de  strook zomergerst die we in het vroege voorjaar inzaaiden. De paneeltjes zijn ontworpen door Eddie ter Haar, het houten raamwerk is gemaakt door Wilco Batterink.  Jan Dijkema leverde de tekst en de foto’s.  We hebben nu zes panelen staan.  Vijf langs het graspad tussen de begraafplaats Oud-Avereest en Den Westerhuis. Het zesde dus bij de natuurakker langs het kerkenpad.

 

Ontwikkeling gewassen juni 2017 

Het droge en koude voorjaar deed de groei en ontwikkeling van de gewassen geen goed. Even leek het erop, dat zomergerst niet doorgroeide en ook van spelt was in mei nog niet veel te ontdekken. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee.  Lopende vanaf de begraafplaats vind je rechts van het graspad vijf stroken ingezaaide landbouwgewassen. In deze volgorde:

 

Spelt heeft grove korrels

Spelt 

Ingezaaid op 10 november 2016.  Het is een wintergraan. Het blijft voor ons een moeilijk gewas. Vergeleken met winterrogge groeit het langzamer en wordt ook veel minder hoog. In de ingezaaide strook is spelt wel te vinden, maar je moet wel goed kijken. De plant is nog erg laag, maar de aren zijn al aanwezig. Opvallend zijn de stevige korrels. De akkerkruiden tussen dit wintergraan maken weer een heleboel goed. Toch apart, dat spelt op de zanderige essen in het Reestdal niet goed groeit. Is de grond te arm ?

 

 

 

 

 

Bolderik in de winterrogge

Winterrogge 

Ingezaaid op 10 november 2016. Net als spelt een graan dat je voor de winter zaait.  In de winter is de es dan bedekt met een groen tapijt van roggeplantjes. Na de winter groeit het gewas dan explosief.  De strook staat er mooi bij. De rogge begint al aardig te rijpen.  De combinatie met de korenbloemen en kamilles is prachtig om te zien. Landschap Overijssel en Het Drents Landschap zaaien in het Reestdal veel essen in met dit sierlijke graan. Straks in juli wordt het gewas geoogst.

 

 

 

Boekweit heeft mooie rode stengels

Boekweit 

Ingezaaid op 26 april 2017.  De boekweit heeft te lijden gehad van de droogte en de vorst, maar staat er toch nog mooi bij. De witte bloemen zitten vol nectar, dus trekt dit gewas erg veel bijen, hommels en vlinders. Boekweit zou veel meer verbouwd moeten worden. Het is een makkelijk gewas, het komt altijd op omdat het ook groeit op arme zandgronden.  Omdat het niet goed gaat met onze bijen graag meer boekweit in het landschap.  Kansen voor de beide provinciale landschappen ?

 

 

 

 

 

 

Korenbloemen tussen de haver

Haver 

Ingezaaid op 26 april 2017. Een zomergewas. Nu valt de strook haver op door de grijs/blauwe tinten. De plant heeft de aren al aangemaakt. Opvallend is haver niet. Het wordt niet hoog en sierlijke aren met mooie baarden of pluimen heeft het gewas ook niet. Toch hoort het in ons project thuis.

 

 

 

 

 

 

 

De lange sprieten van zomergerst

Zomergerst 

Ingezaaid op 26 april 2016.  Volgend jaar moeten we dit gewas iets eerder inzaaien. Van zomergerst wordt beweerd, dat inzaaien in het vroege voorjaar een hogere opbrengst oplevert. Nu gaat het ons niet om de opbrengst, maar de planten zijn wel erg laag gebleven. Ze hebben wel al aren gemaakt. Het gewas is nog groen, dus nog lang niet rijp. Gerst is het graan met de meest sierlijke aar.  Let maar eens op de lange sprieten. deze zijn kenmerkend voor gerst. Makkelijk herkenbaar gewas dus!