Wintergraan spelt ingezaaid

Spelt is een wintergraan en maakt al een aantal jaren deel uit van ons Project Landbouwgewassen in het Reestdal. Ieder jaar worden we weer teleurgesteld in de ontwikkeling van dit graan. Winterrogge doet het altijd prima op de ingezaaide es, maar spelt laat ons vaak in de steek. Jammer, want het is een prachtig gewas om te zien. We hebben contact gezocht met Bouwe Ruiter. Hij is een kenner van (oude) landbouwgewassen en coördineert projecten op het gebied van biologische landbouw en streekproducten, adviseert en begeleidt telers bij het (her)introduceren van oude rassen en gewassen. Het gaat hier om projecten in de provincies Overijssel, Groningen, Drenthe en Friesland. Bouwe heeft een mooie informatieve website met de toepasselijke naam: http://www.landbouwe.nl/

hommel op rode klaver

Klaver als groenbemester

We kregen het advies om spelt in te zaaien in combinatie met klaver. Rode of witte klaver is in staat om stikstof uit de lucht te binden en op te slaan in de wortels. Hierdoor verrijkt de bodem en wordt rijker aan stikstof. Het is namelijk goed mogelijk dat spelt niet goed groeit door een gebrek aan stikstof in de bodem van de es. Landschap Overijssel bemest de essen licht met stalmest uit de potstal. Het is mogelijk dat dit voor winterrogge genoeg is, maar voor spelt te weinig. De klaver moet de spelt dus op weg helpen.

Strook verdeeld 

Op woensdag 25 oktober hebben we de strook voor spelt in twee helften verdeeld. Het ene deel is ingezaaid met spelt, het andere deel met spelt in combinatie met klaver.  We gaan de ontwikkeling van het graan met interesse volgen en zijn erg benieuwd of we na de winter, als de wintergranen doorgroeien, ook verschillen zien tussen beide helften.  Het Project landbouwgewassen is te vinden langs het graspad tussen de begraafplaats van Oud-Avereest en Den Westerhuis. Komend groeiseizoen aan de westkant  ( links) van het graspad.  In het voorjaar vind je dan vijf ingezaaide gewassen: spelt, haver,boekweit, zomertarwe en zomergerst. De rest van de beide essen is door Landschap Overijssel ingezaaid met winterrogge.