Uitbreiding van het aantal nestplaatsen voor Gierzwaluwen in centrum Dedemsvaart

Afgelopen week zijn er 12 speciale nestkasten ingemetseld in het nieuwe gebouw in het centrum van ons dorp, De Markant. Dus het gebouw is niet alleen voor bewoning van mensen, maar ook voor bewoning van vogels. En waarschijnlijk zullen de Gierzwaluwen deze prachtige en ruime nestkasten snel ontdekken.Aan dat inmetselen ging natuurlijk een lang verhaal vooraf. In mei 2010 begon ik met het schrijven van een zienswijze op het Masterplan Centrum Dedemsvaart. In dat masterplan wordt aangegeven dat diverse gebouwen / huizen gesloopt zullen worden, waar nieuwe winkels en appartementen voor in de plaats zullen komen. Natuurlijk wordt in dat plan nog veel meer geregeld.

Nieuwbouw Markt Dedemsvaart

Zienswijze 

Door het slopen van panden komen natuurlijk ook nestplaatsen van vogels te vervallen. En daarvoor had ik een zienswijze ingestuurd. Ik maakte mij grote zorgen over diverse stadsvogels, die ook in ons dorp broeden. En daarbij staat bij mij de Gierzwaluw voorop. Naast de geschreven zienswijze heb ik ook diverse keren mijn gezicht laten zien op het projectbureau aan de Julianastraat. Gelukkig heb ik altijd zeer plezierig overleg gehad met de heer Hessel Posthuma, de projectleider van de Gemeente Hardenberg. Hij heeft mij steeds met raad en daad bijgestaan. Mijn eerste inspanning ging steeds uit naar het gebouw de Hof Van Dedem aan de Markt. Boven, aan de buitenzijde van de noordgevel, zijn daar 4 houten nestkasten aangebracht.

 

Nauwelijks zichtbaar 

Maar een veel mooiere en ook betere methode is nu gerealiseerd bij het gebouw De Markant. De stenen zijn volledig ingemetseld: bijna niemand ziet er iets van, en voor jaren zijn de vogels verzekerd van een nestplaats. Daarbij komt ook nog, dat Gierzwaluwen koloniebroeders zijn, dus graag met veel vogels bij elkaar nestelen en broeden. De nestkasten zijn op een hoogte van 10.50 meter aangebracht en in de juiste gevel: de noordzijde. Dat alles is hier nu bereikt met 12 neststenen.

 

Dank 

Voor de medewerking en goedkeuring van de projectmanager Wim Eggengoor uit Den Ham ben ik natuurlijk ook zeer dankbaar. Hij was na mijn betoog direct voorstander om de vogels te hulp te komen. Gelukkig heeft de heer Eggengoor zoveel ervaring met nieuwbouw, dat hij wel vaker aanpassingen in gebouwen had aangebracht voor dieren. Al met al een zeer geslaagd project, dat ook nu nog weer plaats biedt aan de natuur in ons dorp.

Hopelijk vinden de Gierzwaluwen snel deze nieuwe locatie en dan hebben ze voor zeker 40 jaar weer een goede broedplaats.

Dedemsvaart, oktober 2017

Johan Tinholt.

Meer foto’s op onze Facebook pagina