Meer licht voor de jeneverbes op de Landelijke Natuurwerkdag

Op 57 werkplekken in Overijssel kon je afgelopen zaterdag 4 november aan de slag tijdens de Landelijke Natuurwerkdag.  Landschap Overijssel organiseerde, net als bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren  allerlei landschapsklussen, vaak op mooi locaties. Het doel van zo’n dag is niet zozeer het werk dat gedaan wordt, maar de aandacht die het werken in de natuur krijgt. Zo’n Natuurwerkdag moet aan het begin van het nieuwe werkseizoen het vrijwilligerswerk in het landschap op de kaart zetten. Wel, voor de provincie Overijssel is dat aardig gelukt,  want er deden maar liefst 1700 vrijwilligers aan mee.  Hopelijk maakt het klussen iets in mensen los en dringt het tot de massa door dat het in stand houden van het Nederlandse cultuurlandschap ( het is allemaal mensenwerk) niet zonder onderhoud kan.

Lemelerberg 

Op de populaire Lemelerberg is het werk bijna altijd hetzelfde: boompjes weg halen uit de heide.  Op deze morgen werd er gezaagd en gesleept op open plekken in het bos met veel opslag van jeneverbesstruiken.  Landschap Overijssel wil de jeneverbessen graag behouden. Veel van deze bijzondere struiken stonden er wat triest bij : zieltogend in de schaduw van sneller groeiende berken en dennen. Die moesten er dus uit.  Rond de klok van 13.00 u was een hele grote oppervlakte van het bos ontdaan van boompjes en hadden de jeneverbessen weer ruimt en licht.

Meer licht voor jeneverbessen op de Lemelerberg