Vogelexcursie : Bezoek aan Drents vogelparadijs Mepper Hooilanden

Een vogelparadijs midden in Drenthe ?  Zwanen, ganzen en eenden ? Drenthe is toch de provincie van de grote stille heide, uitgestrekte staatsbossen , stuifzanden en  hunebedden ? Dat klopt. Maar Drenthe is meer dan dat. Op meerdere plekken kregen beken hun oude bedding weer terug. En voorbeeld hiervan is de Geeserstroom. De bovenloop van dit mooie beekje werd flink aangepakt.  En daar profiteren nu veel vogels van. En vogelaars natuurlijk.

Aanleg beekmoeras
Mepper Hooilanden augustus 2007

Ontstaan beekmoeras ging niet door 

Iets meer dan tien jaar geleden bestond het landschap tussen Meppen en Gees uit gewoon boerenland.  Een deel ervan, grenzend aan de boswachterij Gees bestond uit laaggelegen grasland en was altijd nat en voor de landbouw moeilijk begaanbaar.  In 2006/2007 is dit landbouwgebied, 30 hectare groot,  afgegraven.  De bedoeling van het project was het brongebied van de Geeserstroom weer te herstellen. Er moest een soort beekmoeras ontstaan. Het verlaagde terrein zou ook als waterberging kunnen dienen bij extreme neerslag. Al gauw bleek, dat er veel meer kwelwater uit de bodem omhoog kwam dan men had verwacht.  De hypothese dat het natte gebied langzaam vanuit de oevers zou dichtgroeien kon al gauw de prullenbak in.  De ondiepe plas verlandde nauwelijks.  Oorzaken?  Ganzen ( net als in de Oostvaardersplassen hielden deze planteneters het water open) , golfslag, te diepe bodem, begrazing door runderen die er vrijelijk rondlopen en voedselrijkdom die veel vogels aantrok.  Het  natte gebied bleef dus het hele jaar door open.

Populair

Die grote plas en de aangrenzende natte hooilanden ( het gebied is maar liefst 600 ha groot ) trokken al snel vogels aan.  We zijn nu tien jaar verder en De Mepper

Wilde zwanen

Hooilanden staan inmiddels op de kaart.  Ga maar eens googlen.  Bijna alle natuurorganisaties in de regio hebben hier één of meerdere excursies gehouden. Fotografen genieten van het bijzondere (ochtend) licht.  Het gebied is goed bereikbaar. Je kunt er helemaal omheen lopen en vanuit de auto maak je vaak de mooiste vogelfoto’s. Logisch dus, dat wij als natuurwerkgroep de Reest een excursie naar dit Drentse vogelparadijs organiseerden.

Trompetteren 

De lucht is grijs als we zaterdagmorgen 27 januari 2018  tegen zonsopgang het gebied bereiken.  Wat direct opvalt zijn de grote groepen ganzen die het luchtruim kiezen. Johan Tinholt,  onze gids , vertelt dat het rietganzen zijn.  De

Grote grazers houden het gebied open

nacht brengen ze in de natte graslanden door. Als het licht wordt zoeken ze de foerageergebieden op. Dat zijn vaak mais-en aardappelakkers waar nog wel voedsel voor ze te vinden is.  We lopen met z’n veertienen de klinkerweg richting de bosrand af. Vier grote zilverreigers vliegen op en voortdurend vliegen koppeltjes wilde zwanen over ons heen.  Een prachtig gezicht!  Het geluid dat ze maken doet aan het trompetteren van kraanvogels denken. In middels verlaten de laatste rietganzen het gebied. Vanavond tegen de schemering zullen ze terug komen. Op het water veel wilde zwanen en allerlei eendensoorten: wilde eend, wintertaling, tafeleend, smient, kuifeend, met een telescoopkijker haal je ze prachtig dichtbij.  Na de koffie blijven we nog een poosje genieten van dit mooie stukje Drenthe. Jammer dat de zeearend zich niet laat zien. Bewaren we die voor de volgende keer.

 

 

Natte hooilanden

 

Johan vertelt