Zomertarwe, zomergerst en haver ingezaaid

Het project “Landbouwgewassen in het Reestdal” krijgt langzamerhand vorm.  De in oktober 2017 ingezaaide spelt lijkt het tot nu toe goed te doen al blijft het afwachten. Vandaag, woensdag 4 april 2018,  hebben we drie zomergranen ingezaaid : zomergerst, zomertarwe en haver. Drie mooie , maar erg verschillende gewassen ! Het zaaigoed is weer beschikbaar gesteld door Landschap Overijssel en de grond wordt ook door het Landschap bewerkt. Het zaaien en infopaneeltjes plaatsen is voor ons.  Je kunt je niet voorstellen, dat de gewassen straks in de zomermaanden prachtig in bloei staan en vrucht gaan zetten.  De es waarop we zaaien zal er schitterend uitzien: zes gewassen op een rijtje. In de goede volgorde van links naar rechts: spelt-zomertarwe-haver-zomergerst-boekweit en winterrogge. Boekweit is het enige gewas dat we nog niet hebben gezaaid. We moeten nog even wachten omdat boekweit niet goed tegen vorst kan. De locatie is ook prachtig : de es bevindt zich langs het graspad dat van de begraafplaats van Oud-Avereest naar Den Westerhuis loopt.