Werkgroep steenuilen blikt terug op broedseizoen 2018

De werkgroep steenuilen is niet ontevreden over de broedresultaten van 2018.  Er hangen ongeveer 30 kasten in de regio en deze worden in het voorjaar allemaal gecontroleerd.  Als dan blijkt dat er jonge steenuilen inzitten, wordt de kast nog eens vier keer bezocht.  Vijf kasten waren bezet.  In drie kasten zaten 5 jongen, in twee kasten waren dat er 4. In totaal vlogen er dus 23 jonge uilen uit.  Dat uitvliegen is in het leven van een steenuil een gevaarlijk moment. Ze zijn onervaren en erg kwetsbaar.  Ook dit jaar waren er jongen die bij het uitvliegen sneuvelden.

Jonge steenuiltjes net geringd

Jonge steenuilen worden door Henri Timmer geringd.  In drie kasten gebeurde dit.  Bij twee kasten was het niet mogelijk de jongen te pakken te krijgen. De ringgegevens gaan naar het Vogeltrekstation.  In september worden nieuwe kasten opgehangen en bestaande kasten worden schoongemaakt.  Er kwamen ook weer meldingen binnen van nieuwe steenuilen, maar het is nog onduidelijk of deze zich dan definitief op een locatie vestigen.

Werkgroepleden

De werkgroep bestaat uit vier vrijwilligers. Voor de regio Dedemsvaart zijn dat Bert Berkenbosch en Theo Overmars. Voor Balkbrug en omgeving zijn dat Albert Zantinge en Henri Timmer.  De coördinatie van de werkgroep is in handen van Henri Timmer.  Voor vragen en info kunt u bij hem terecht.  Email : henri-timmer@home.nl

Niet in de kast 

Henri vertelt over een steenuilenpaar dat niet in onze kasten wil broeden:

Jonge steenuilen in een nest onder dakplaten

´Bij familie Z.  zit al een paar jaar een steenuilenpaar maar ze willen niet in de kast . Het mannetje slaapt er wel in maar het vrouwtje niet . Vorig jaar zat het nest in de schuur . Er vlogen vier jongen uit.  Dit jaar weer geen steenuil in de kast. We konden het nest niet vinden. Maar er moesten nieuwe platen op het dak van de stal  (asbest).  In overleg met de familie werd afgesproken dat als ze wat vonden zouden ze mij bellen. Toen de platen er afgehaald waren vonden ze het nest met 4 jongen.  Het werk stil leggen wilden we niet. Te veel gedoe. Ik heb de jongen nog wel even snel op de foto kunnen zetten. In overleg met de aannemer hebben we er toen tijdelijk weer een paar platen ( voor de nacht) opgemaakt.  Het regende namelijk.  De volgende dag is het dak weer dicht gemaakt. De jongen  zijn later alle vier uitgevlogen. Met een beetje samen werking kun je veel bereiken. En daar had iedereen baat bij .Ook de steenuiltjes.´

foto´s : Henri Timmer