Start Project Landbouwgewassen 2018/2019 : inzaaien van spelt

De es op Den Westerhuis, de locatie voor ons project Landbouwgewassen in het Reestdal, ligt er saai en donker bij.  Zowel links als rechts van het graspad is de grond omgeploegd.  Een groot verschil met de zomermaanden. Zes gewassen groeiden toen in smalle stroken naast elkaar. Nu staan alleen de paneeltjes er nog.

spelt zaaigoed

Meer ruimte

Toch is het niet allemaal zo saai en triest als het lijkt.  In de komende weken gaat het landschap hier namelijk veranderen. Rechts van het pad is de es door Landschap Overijssel ingezaaid met winterrogge. Een paar zachte dagen en de rogge komt boven de grond. Nog voor de winter vormt het een dicht groen tapijt . We krijgen van Landschap Overijssel de beschikking over 80 meter bouwvoor aan de andere kant van het graspad.  Daar maken we vijf lange stroken van 16 meter breed van.

Wintergranen

Net als winterrogge moet spelt in oktober worden gezaaid. Spelt en rogge zijn wintergranen.  Vandaag 29 oktober 2018 is het guur, koud en donker weer. Het is niet warmer dan 5 graden ! Je kunt je nauwelijks voorstellen dat er zaden zijn die in deze periode opkomen.  Maar de komende dagen gaat er regen vallen en de temperatuur loopt op. Dus nu of nooit! De meest linke strook wordt door ons ( Chris en Jan) eerst afgemeten en daarna met de zaaikorf op ouderwetse manier ingezaaid. Ongeveer 25 kilo spelt gaat erin.  ´s Middag wordt het zaad door Piet Oosting  (Landschap Overijssel’) onder gewerkt.

Spelt zaaien met de zaaikorf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braak

Vergeleken met vorig jaar is er iets bijzonders met een groot deel van de es links van het graspad. De akker ligt het komende seizoen namelijk braak.  De bodem is in de zesjarige cyclus van de winterrogge aan rust toe.  De es is ingezaaid met gras en klaver.  Volgend voorjaar zullen ook andere akkerkruiden hun kansen pakken. Een interessante ontwikkeling om te volgen.

Paneeltje over braakligging

Paneeltjes 

We halen de overbodige paneeltjes weg. Die van spelt blijft staan,  de info over winterrogge staat nu aan de andere kant van het pad. Ook over braakligging hebben we afgelopen jaar een paneeltje ontwikkeld. Dit jaar stond ie bij Den Kaat, nu plaatsen we het langs het graspad.  We kunnen niet wachten op het komende voorjaar. Dan zaaien we de andere stroken in met zomergerst,zomertarwe, haver en boekweit.  Zeven paneeltjes maken ons project dan helemaal compleet.